Anna Orchowska-Smolińska

dr arch. inż. Anna Orchowska - Smolińska

  • prelegentka VIII Weekendu Architektury w Gdyni

Badaczka architektury Portu Morskiego w Gdyni, w tym międzywojennej, modernistycznej architektury industrialnej. W 2013 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej -  temat pracy "Architektura i układ przestrzenny portu gdyńskiego lat międzywojennych jako dziedzictwo kulturowe".

Współautorka koncepcji rewaloryzacji konserwatorskiej Dworca Morskiego w Gdyni, przyszłej siedziby Muzeum Emigracji. 

fotografie - ze zbiorów archiwalnych Muzeum Miasta Gdyni oraz Archiwum Państwowego w Gdańsku

Jacek Friedrich
Kazimierz Butelski
Aleksandra Sumorok
Michał Pszczółkowski
Robert Hirsch
Przemysław Górski
Hubert Bilewicz
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Grzegorz Mika
Mirosław Studniak
Tomasz Grzybowski
Martyna Regent

Prelegentka VIII Weekendu Architektury w Gdyni, 8 września 2018, Konsulat Kultury, ul. Jana z Kolna 25 (12:00-16:00)

  • Anna Orchowska-Smolińska oraz Marcin Szerle - Białe miasta. Gdynia i Tel Awiw jako symbole modernizmu.

 Wybrane aktywności prelegentki w ramach poprzednich edycji Weekendu Architektury w Gdyni:

  • WA_2011 - wykład w czasie Archi Prelekcji oraz narracja w czasie rejsu - wycieczki po Porcie Morskim w Gdyni
  • WA_2012 - udział w Archi Prelekcjach
  • WA_2013 - prelekcja tematyczna, poświęcona architekturze i urbanistyce Portu Morskiego Gdynia w okresie międzywojnia - 23 sierpnia
  • Archi spacer - autorską trasą zabytkami oraz architekturą międzywojnia oraz powojenną Portu Morskiego w Gdyni