Małgorzata Jędrzejczyk

dr Małgorzata Jędrzejczyk

  • współkuratorka wystawy "MEMENTO" w ramach 13. Weekendu Architektury 
  • moderatorka debaty pt. "Odbudowa miast doświadczenia z Polski, Europy, Świata" - 12. Weekend Architektury w Gdyni 
  • kuratorka wystaw 11. Weekendu Architektury w Gdyni
  • prelegentka oraz kuratorka 10. Weekendu Architektury

– doktor historii sztuki, kuratorka wielu wystaw oraz wydarzeń, w 2021 r. obroniła pracę doktorską w Instytucie Historii Sztuki UJ. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Kuratorka i współautorka realizowanego przez Pilecki-Institut Berlin programu Exercising Modernity. Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach poświęconych współczesnej sztuce i architekturze. Współredaktorka antologii tekstów Obraz/Ciało oraz publikacji Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy. Kuratorka i współkuratorka wystaw, m.in. Bliskość linii prostej. Performatywość awangardy (2018); Tożsamość. 100 lat polskiej architektury//Sztuka (2019); Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy (2019-2020).

Jej badania naukowe koncentrują się wokół twórczości Katarzyny Kobro, teorii przestrzeni oraz relacji między rzeźbą i architekturą pierwszej połowy XX wieku.

Anna Cymer
Jerzy Majewski
Radosław Gajda & Natalia Szcześniak
Katarzyna Płażyńska (Fundacja Polanki)
Anna Nowakowska (Fundacja Polanki)
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Vinicius Libardoni
Dariusz Błaszczyk
Katarzyna Domagalska
Małgorzata Jędrzejczyk
Arkadiusz Brzęczek
Weronika Szerle