Jacek Friedrich

dr hab. Jacek Friedrich

  • Panelista 11. Weekendu Architektury w Gdyni, 29 sierpnia 2021
    • Konsulat Kultury, Sala Teatralna oraz Patio
    • Panelista dyskusji - debaty poświęconej prof. Lechowi Zaleskiego oraz Architekturze 2. poł. XX w na obszarze Trójmiasta 
  • Prelegent 9. Weekendu Architektury w Gdyni, 25 sierpnia 2019)
    • tytuł wystąpienia: Koncepcja mieszkania najmniejszego w architekturze modernistycznej. Europa.
    • Miejsce: sala Teatralna Konsulatu Kultury, Jana z Kolna 25

Dr hab. Jacek Friedrich, historyk sztuki, pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, przez dwie kadencje był dyrektorem Muzeum Miasta Gdyni. Badacz nowoczesnej kultury wizualnej, architektury i projektowania w XX wieku oraz rekonstrukcji i ochrony zabytków architektury, a zwłaszcza ich związków z ideami, ideologiami i polityką. Autor kilku książek m. in.: Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960 (Gdańsk 2015) oraz Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku (Gdańsk 2018).

Anna Cymer
Jerzy Majewski
Radosław Gajda & Natalia Szcześniak
Katarzyna Płażyńska (Fundacja Polanki)
Anna Nowakowska (Fundacja Polanki)
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Vinicius Libardoni
Dariusz Błaszczyk
Katarzyna Domagalska
Małgorzata Jędrzejczyk
Arkadiusz Brzęczek
Weronika Szerle

Jacek Friedrich był gościem i prelegentem dwóch poprzednich edycji (III oraz VII) Weekendu Architektury w Gdyni w 2013 oraz w 2017. 

27 sierpnia, 2017 r. wygłosił w Sali Goplana GCF znakomitą prelekcję  pt. Ateista i jego kościoły. O sakralnych projektach Le Corbusiera.