Katarzyna Domagalska

Katarzyna Domagalska 

  • Katarzyna Domagalska: Historyczka sztuki i architektury, kieruje Działem Edukacji w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki.

Zajmuje się edukacją architektoniczną oraz popularyzacją wiedzy i badaniami nad ochroną dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego regionów Polski. Autorka książek: „Poradniki dobrych praktyk architektonicznych” dla poszczególnych dzielnic Warszawy, podejmujących tematykę ochrony dziedzictwa modernistycznego.

Współautorka filmów edukacyjnych „Architektura – ćwiczenia z myślenia” oraz książki dla dzieci „Przybornik do oglądania miasta. Mały Architekt” wydawnictwa NIAiU. Koordynatorka i współautorka edukacyjnego programu „Kształtowanie Przestrzeni” Izby Architektów RP dla polskich szkół podstawowych i licealnych. Kieruje pracami Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej przy NIAIU. Członkini międzynarodowej grupy zajmującej się powszechną edukacją architektoniczną (Built Environment Education) Unii Architektów (UIA Architects architecture&children). Kierowniczka merytoryczna interdyscyplinarnych studiów "Archikultura. Edukator architektoniczny" powołanych przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Politechnikę Krakowską i Politechnikę Gdańską. 

Niaiu.pl

ilustracje: 

1\ Katarzyna Domagalska

2-6\ przykłady projektów przygotowanych realizowanych przez Katarzynę Domagalską w NIAiU

 

Anna Cymer
Jerzy Majewski
Radosław Gajda & Natalia Szcześniak
Katarzyna Płażyńska (Fundacja Polanki)
Anna Nowakowska (Fundacja Polanki)
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Vinicius Libardoni
Dariusz Błaszczyk
Katarzyna Domagalska
Małgorzata Jędrzejczyk
Arkadiusz Brzęczek
Weronika Szerle

 

 11. Weekend Architektury w Gdyni

  • Współprowadzenie Archi Spotu 26 sierpnia pt. Architektura i Edukacja | Muzeum Miasta Gdyni
  • Współprowadzenie autorskiej Archi Prelekcji 27 sierpnia pt.  "Architektura dla edukacji"  Sala Goplana GCD 
  • Współprowadzenie autorskich Archi Warsztatów 28 sierpnia pt. ""MAŁY Architekt. Przybornik do oglądania miasta” 
  • Współprowadzenie Archi Webinarium dla edukatorów i edukatorów 28 sierpnia pt. "Narzędziownik edukatora architektonicznego. Jak włączyć edukację architektoniczną w swoje działania"