Waldemar Afflelt

dr inż. Waldemar Affelt

  • Prelegent 12. Weekendu Architektury w Gdyni
  • Panelista 12. Weekendu Architektury w Gdyni
  • Prelegent cyklu "Spotkania z modernizmem" Gdyńskiego Szlaku Modernizmu

Notka biograficzna:

Waldemar Jerzy Affelt (ur. 23 stycznia 1951 r. w Sopocie), dr inż., konserwator zabytków architektury, emerytowany nauczyciel akademicki i badacz dziedzictwa kulturowego na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2018 r. Visiting Professor w Tohoku Gakuin University in Sendai. Od 2019 r. Visiting Senior Research Fellow w School of Business and Creative Industries, University of the West of Scotland in Paisley. Autor kwalitatywno-kwantytatywnej metody analizy wartości kulturalnych i społeczno-ekonomicznych obiektów dziedzictwa techniki TECHNITAS, kompatybilnej z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z Wytycznymi Operacyjnymi do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa UNESCO, w której wskazał na znaczenie aspektu techno-estetyki. Autor czterech książek oraz ponad stu artykułów prasowych i konferencyjnych. W roczniku „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” (2021) opublikował swoją koncepcję rizomatyczności dziedzictwa kultury ilustrowaną przykładami z Japonii. Członek Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Konserwatorze Generalnym oraz ekspert Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Członek Komisji Dziedzictwa Techniki PKN ICOMOS. Prezes lokalnej organizacji pozarządowej Zabytkowa Gdynia. 

Anna Cymer
Jerzy Majewski
Radosław Gajda & Natalia Szcześniak
Katarzyna Płażyńska (Fundacja Polanki)
Anna Nowakowska (Fundacja Polanki)
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Vinicius Libardoni
Dariusz Błaszczyk
Katarzyna Domagalska
Małgorzata Jędrzejczyk
Arkadiusz Brzęczek
Weronika Szerle

12. Weekend Architektury w Gdyni - dr inż. Waldemar Affelt:

  • „Inujima Art Project - nowe serce kulturalne Okayama City” - wykład w czasie 3 dnia Archi Prelekcji 28 sierpnia, 2022, w Sali Teatralnej Konsulatu Kultury w Gdyni
  • Debata o odbudowie Miast - panelista debaty 26 sierpnia, w sali Goplana Gdyńskiego Centrum Filmowego

fotografie:

  • 1-3 Inujima - fotografie prelegenta
  • fotografia portretowa