Maria Jolanta Sołtysik

prof. dr hab. arch. inż. Maria Jolanta Sołtysik

Pierwszego dnia 12. Weekendu Architektury w Gdyni - Pani prof. dr. hab. inż. arch. Maria J. Sołtysik (Politechnika Gdańska) wygłosi w Konsulacie Kultury wykład pt. Archi Prelekcja | Ikony architektury portu w Gdyni – styl i struktura 

  • miejsce: Konsulat Kultury, Sala Teatralna, Gdynia, ul. Jana z Kolna 25
  • kiedy? 25 sierpnia 2022, godzina 18:30-19:30
  • wstęp wolny (uwaga limit miejsc)

 

Biogram

Maria Jolanta Sołtysik, architekt, historyk architektury, profesor doktor habilitowany i kierownik „Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków“ Politechniki Gdańskiej jest autorką bardzo wielu publikacji na temat dziejów Gdyni i jej architektury. Są wśród nich trzy książki, które po raz pierwszy w sposób kompleksowy przedstawiają tą tematykę: „Gdynia, miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura“,  „Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego“ oraz „Orłowo – perła Gdyni. Dzieje, krajobraz, architektura“ (ta ostatnia we współautorstwie ze Sławomirem Kitowskim). Książki te były wielokrotnie nagradzane przez prestiżowe gremia. Jest też współautorką wielu studiów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego Gdyni, a wśród nich między innymi projektów rewaloryzacji prestiżowych obiektów gdyńskich, takich jak dworzec kolejowy (2012), czy dawny dworzec morski a obecnie Muzeum Emigracji (2013) oraz planów rewaloryzacji dwóch gdyńskich zespołów pałacowo-parkowych: w Kolibkach i w Małym Kacku (2008).

Anna Cymer
Jerzy Majewski
Radosław Gajda & Natalia Szcześniak
Katarzyna Płażyńska (Fundacja Polanki)
Anna Nowakowska (Fundacja Polanki)
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Vinicius Libardoni
Dariusz Błaszczyk
Katarzyna Domagalska
Małgorzata Jędrzejczyk
Arkadiusz Brzęczek
Weronika Szerle

 

Wybrane aktywności prelegentki w ramach poprzednich edycji festiwalu Weekend Architektury w Gdyni:

  • WA_2011 - prowadzenie spaceru otwarcia oraz wykładu w czasie Archi Prelekcji
  • WA_2012-2015 - udział w Archi Prelekcjach
  • WA_2016 - zaplanowane prowadzenie Spaceru z Architektem, a także prelekcja otwierająca II dzień Archi Prelekcji pt. Główna oś reprezentacyjna Gdyni.  
  • WA_2017 - 27 sierpnia, 2017 r. 11:30-13:00 Dzieje i architektura Orłowa - Prelekcja ze spacerem, prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, ul. Orłowska 39