Anna Nowakowska (Fundacja Polanki)

Biogramy

Anna Nowakowska 

absolwentka Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w zakresie rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Założycielka Pracowni Konserwacji Zabytków FRESCO, która od 2007 r. działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, głównie w zakresie historycznej architektury.
Autorka licznych ekspertyz, programów prac oraz projektów konserwatorskich. Zakres podejmowanej w ww. badaniach problematyki dotyczy głównie rozwiązań technologicznych, stosowanych historycznie oraz możliwości ich przełożenia (rekonstrukcji) na współczesne realia budownictwa. Wśród podejmowanych przez nią tematów bardzo ważną pozycje zajmują także zagadnienia związane z estetyką przestrzeni publicznej w obszarach ochrony konserwatorskiej. Od ponad dekady blisko związana z ochroną modernistycznej architektury Gdyni, gdzie projektuje oraz nadzoruje prace konserwatorskie prestiżowych założeń architektonicznych - dawny Kompleks Szkół Morskich na Grabówku, obecnie Uniwersytet Morski oraz budynek Banku Polskiego w Śródmieściu Gdyni.

fotografie:

1-2. fot. M. Szachnowska

3. fot. K. Płażyńska

 

Anna Cymer
Jerzy Majewski
Radosław Gajda & Natalia Szcześniak
Katarzyna Płażyńska (Fundacja Polanki)
Anna Nowakowska (Fundacja Polanki)
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Vinicius Libardoni
Dariusz Błaszczyk
Katarzyna Domagalska
Małgorzata Jędrzejczyk
Arkadiusz Brzęczek
Weronika Szerle

Opis Fundacji Polanki

Fundacja Polanki prowadzi działania służące zachowaniu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Gdańska. Włączamy mieszkańców w opiekę nad zabytkami zgodnie z zasadą, że poznanie dziedzictwa jest pierwszym krokiem ku jego ochronie. Realizujemy projekty edukacyjne dotyczące zagadnień konserwatorskich m.in. organizujemy warsztaty z renowacji historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Bliska nam jest archiwistyka społeczna, we współpracy z wolontariuszami gromadzimy ślady przeszłości: archiwalne fotografie, dokumenty, pamiątki, nagrywamy wywiady historii mówionej. Chętnych do włączenia się w działania Fundacji Polanki zapraszamy do kontaktu: fundacjapolanki@gmail.com

https://www.facebook.com/FundacjaPolanki