Stanisław Deńko

Stanisław DEŃKO

Architekt, Dyrektor Generalny Biura Architektonicznego "Wizja" Sp. z o.o. 

Stanisław Deńko jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki (1961-1967). Z krakowską kuźnią architektów Deńko był związany przez ponad 30 lat (1967-1999), gdzie pracował jako asystent naukowo – dydaktyczny w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Ponadto w trakcie swojej kariery architekt prowadził także pracę dydaktyczną na takich uczelniach jak University of Iowa, University of Tennessee w Knoxville oraz Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Istotnym etapem w pracy zawodowej architeka było objęcie i pełnienie funkcji dyrektora Wydziału Architektury oraz Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, a także Głównego Architekta Miasta Krakowa. 

Od 1993 roku do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora generalnego w Biurze Architektonicznym „WIZJA” sp. z o.o., pracowni z którą architekt odniósł swoje największe sukcesy zawodowe. 

W listopadzie 2016 roku, Stanisław Deńko zostaje laureatem nagrody honorowej SARP, najwyższej nagrody w polskiej architekturze przyznawanej za całokształt twórczości. W laudacji dla Stanisława Deńki podkreślano m.in.

"Dzieła Stanisława Deńko są taką przestrzenną egzystencjalną refleksją. Czytelnym, pięknym językiem przestrzeni pytają o Niebo i Ziemię, o Trwanie i Przemijanie. Wydają się zadawać te ważne pytania, które musi zadawać architektura, gdy ma być humanistyczną dziedziną sztuki" - źródło sarp.org.pl

Do najważniejszych projektów i realizacji w dorobku architeka zalicza się budynek siedziby Ambasady Polski w New Delhi w Indiach (projekt - wygrany konkurs w 1973 r.) wraz z prof. Witoldem Cęckiewiczem, oddanej do użytku w roku 1977.

Najważniejsze projekty i realizacje architekta po 2000 roku to: rozbudowa Terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach (we współpracy z biurem architektonicznym APA – Czech, Duliński, Wróbel), Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (projekt wyłoniony w inwestorskim konkursie architektonicznym), a także wielokrotnie nagradzane budynki mieszkalne, w tym budynek przy ul. Fabrycznej w Krakowie (nagroda SARP), budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie, projekt domu mieszkalnego przy ul. Wodociągowej w Krakowie, budynek mieszkalny jednorodzinny w Burowie.  W roku 2006 „Wizja” Sp. z o.o nawiązuje współpracę z biurem nsMoonStudio i w ramach IQ Konsorcjum realizuje przy autorskim udziale Stanisława Deńko zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej Angel City przy ul. Pawiej w Krakowie; budynek biurowy dla siedziby KPT w Czyżynach; budynek biurowy Alma Tower przy ulicy Pilotów oraz najbardziej znaną realizację - Centrum Archiwizacji Sztuki Tadeusza Kantora – Muzeum Cricoteka przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie (I Nagroda w konkursie międzynarodowym; nominacja do Nagrody im. Miesa van der Rohe). 

Wizja Biuro Architektoniczne

ul. Zygmunta Wróblewskiego 3, 31-148 Kraków

Telefon: 12 632 66 52

Opracowanie własne na podstawie sarp.krakow.pl, propertydesign.pl, www.wizja.krakow.pl

Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Przemo Łukasik
XYstudio Dorota Sibińska | Filip Domaszczyński | Marta Nowosielska
Piotr Grochowski
Bolesław Stelmach
Anna Becker, Marlena Pilch (Projektzieleni.pl)
Paweł Paradowski (ZOA Architekci)
Anna Orchowska
Mariusz Twardowski
Michał Stangel
Karol NIeradka (maxberg)
Radosław Czerniejewski
TYYNI Studio
Barbara Marchwicka
Ewa Rombalska
Ryszard Nakonieczny
Sandra Przepiórkowska
Ewa Kuryłowicz
Robert Konieczny - KWK Promes
Marcin Sadowski | JEMS
eM4. Pracownia Architektury. Brataniec
Ewa P. Porębska
APA Wojciechowski | Szymon Wojciechowski
Jakub Szczepański
Kazimierz Butelski
ARCH Deco - Gdynia
Iwona Markešić
Paulina Szewczyk
Aleksander Wadas
Lewicki Łatak
Marta Sękulska-Wrońska i Szczepan Wroński (WXCA)
M. i A. Domicz
Barbara Nawrocka + Dominika Wilczyńska | MiastoPracownia
Marlena Wolnik | MWArchitekci
Agata Twardoch
Fiszer Atelier 41 - Warszawa
Magdalena Federowicz-Boule
Tomasz Janiszewski
Maciej Siuda
Annę Grajper oraz Sebastian Dobiesz
BBGK Architekci
Jakub Szczęsny
A2P2
Paulina Kisiel
Ultra Architects
CEZARY M. BEDNARSKI
Zbigniew Maćków
A. Bulanda i W. Mucha
Jacek Droszcz - Studio Kwadrat
Stanisław Deńko
Jerzy Wolski
Wojciech Targowski - FORT Architekci
Patryk Pniewski - PP Studio

  • "Stanisław Deńko - Wizja Miasta" - wystawa monograficzna w czasie VII Weekendu Architektury w Gdyni 24-27 sierpnia, galeria - Gdyńskiego Centrum Filmowego, pl. Grunwaldzki 2

Wybrane nagrody w konkursach:

  • 2006-14 - I nagroda. Muzeum Tadeusza Kantora. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie.
  • 2007 - I wyróżnienie.  Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego Ronda Mogilskiego wraz z jego otoczeniem w Krakowie. 
  • 2008 - III nagroda. Konkurs na opracowanie koncepcji Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Międzynarodowy konkurs SARP.
  • 2009-2010 - II nagroda. Koncepcja rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice wraz z hotelem. Konkurs międzynarodowy.
  • 2009 - IV nagroda. Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej "Teatru w Budowie"  w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego