<< wróć
Lewicki Łatak

architekci Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak

 • X Weekend Architektury w Gdyni - Archi Prelekcja i Archi Debata 28 sierpnia pt. "Site Specific... prace w toku"  
 • prelegenci i paneliści X i VII Weekendu Architektury w Gdyni,

Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak pracują razem nieprzerwanie od 1988 roku, w roku 1990 ukończyli Wydział Architektury (PL i KŁ) oraz Wydział Budownictwa Lądowego (KŁ) Politechniki Krakowskiej. W latach 1992-1999 pracowali na tym Wydziale jako wykładowcy, w latach 2003-2009 prowadzili studio projektowe na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Biuro Projektów Lewicki Łatak, firma założona przez Kazimierza Łataka (ur. 1962) i Piotra Lewickiego (ur. 1966) w marcu 1995 roku, jest pracownią specjalizującą się w projektowaniu architektoniczno-budowlanym w różnych skalach: urbanistyka, architektura, wnętrza.

W 2018 r. pracownia została laureatem nagrody honorowej SARP, najwyższego wyróżnienia w polskiej architekturze. 

źródło: www.lewicki-latak.com.pl

fotografie od góry:

 • architekci Piotr Lewicki oraz Kazimierz Łatak
 • Tunel aerodynamiczny w Morach pod Warszawą (Flyspot Warsaw)
 • Budynek Hali KS Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnyc
 • Plac Bohaterów Getta w Krakowie
 • Budynek mieszkalny Corte Verona ul. Grabiszyńska / ul. Inżynierska / al. Pracy, Wrocław
 • Szałas - Plac Grzybowski w Warszawie
 • Fabryka Polplast Polska
 • Niepołomice - przebudowa rynku
Przemo Łukasik
Bolesław Stelmach
Lewicki Łatak
ARCH Deco - Gdynia
Marta Nowosielska Dorota Sibińską, Filip Domaszczyński
Kazimierz Butelski
Magdalena Federowicz-Boule
Michał Stangel
Tomasz Janiszewski
Maciej Siuda
Annę Grajper oraz Sebastian Dobiesz
Anna Orchowska-Smolińska
Iwona Markešić
Ewa Rombalska
Piotr Gniewek
Barbara Marchwicka
Sandra Przepiórkowska
Fiszer Atelier 41 - Warszawa
BBGK Architekci
Jakub Szczęsny
Marta Sękulska-Wrońska i Szczepan Wroński (WXCA)
A2P2
Radosław Czerniejewski
Paulina Kisiel
Ultra Architects
CEZARY M. BEDNARSKI
NANU Architektura
O JEMS
Ewa Kuryłowicz
Robert Konieczny - KWK Promes
Zbigniew Maćków
M. i A. Domicz
A. Bulanda i W. Mucha
Jacek Droszcz - Studio Kwadrat
Stanisław Deńko
Jerzy Wolski
Wojciech Targowski - FORT Architekci
Patryk Pniewski - PP Studio

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2018 
  • Pracownia otrzymuje najwyższe w Polsce wyróżnienie, nagrodę honorową SARP 2018 r.
 • 2015
  • I Nagroda(równorzędna) "Polski Cement w Architekturze" z obiekt - Tunel aerodynamiczny w Morach pod Warszawą (Flyspot Warsaw)
 • 2013 
  • Nominacja do nagrody w konkursie Kraków Mój Dom w kategorii architektura mieszkaniowa za projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadwiślańskiej, Kraków. Nagroda główna w konkursie Brick Award 2013, edycja polska w kategorii Dom wielorodzinny za projekt Osiedla Corte Verona we Wrocławiu, Warszawa
 • 2012 
  • Nominacja do nagrody głównej w konkursie Życie w Architekturze 2000-2012 w kategorii Najlepszy Budynek Wielorodzinny za projekt Osiedla Corte Verona we Wrocławiu, Warszawa
 • 2011 
  • Wyróżnienie w konkursie Polski Cement w Architekturze, XV Edycja, na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej za projekt fabryki Industrie Maurizio Peruzzo Comfort w Świdnicy, Warszawa
  • Gold Award (Złota Nagroda) w konkursie Urban Quality Award 2011 za projekt przebudowy placu Bohaterów Getta w Krakowie, Eurohypo AG, Frankfurt am Main, Niemcy. Wyróżnienie Nagrody Roku SARP 2010 za najlepszy obiekt architektoniczny w Polsce dla budynku Corte Verona we Wrocławiu, Warszawa
  • Nominacja do Nagrody Roku SARP 2010 za najlepszy obiekt architektoniczny w Polsce dla budynku Corte Verona we Wrocławiu, Warszawa
  • Grand Prix w konkursie Piękny Wrocław, edycja XXI, za najlepszą realizację architektoniczną w roku 2010 dla projektu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Corte Verona we Wrocławiu
  • I nagroda w konkursie Piękny Wrocław, edycja XXI, w kategorii budynek mieszkalny wielorodzinny, za najlepszą realizację architektoniczną w roku 2010 dla projektu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Corte Verona we Wrocławiu
  • Wyróżnienie w konkursie na Halę TS Wisła w Krakowie
  • I Nagroda w V Edycji Konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Macieja Nowickiego pt. „Architektura inżynierii”, za projekt kładki pieszo-rowerowej w Mariborze (Słowenia), Poznań
 • 2010
  • Wyróżnienie w konkursie im. Jacka Michalskiego, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Kraków
  • Nominacja do nagrody Kraków Mój Dom w kategorii Architektura terenów otwartych, Gmina Miejska Kraków, Polska Gazeta Krakowska, Kraków za przebudowę placu Bohaterów Getta
 • 2009
  • I nagroda w konkursie na zagospodarowanie placu Wolnica w Krakowie
  • I nagroda w konkursie na zagospodarowanie placu Nowego w Krakowie
 • 2008
  • Wyróżnienie w konkursie Bramy Kraju za przebudowę placu Książąt Czartoryskich w Krakowie, Warszawa
  • I nagroda w konkursie na halę 100-lecia Cracovii wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Focha w Krakowie
 • 2007
  • Wyróżnienie w konkursie na centrum kongresowe przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie
 • 2006
  • I nagroda w konkursie na kładkę pieszo-rowerową Kazimierz-Ludwinów w Krakowie
  • Wyróżnienie w kon­kur­sie European Prize for Urban Public Space za przebudowę placu Bo­ha­terów Getta w Kra­ko­wie, Barcelona
  • II nagroda w konkursie na kładkę pieszo-rowerową Kazimierz-Podgórze w Krakowie
  • Krakowska Nagroda SARP za Twórczość Architektoniczną w roku 2004
 • 2005
  • I nagroda w konkursie na przebudowę placu Książąt Czartoryskich w Kra­ko­wie
  • Nominacja do nagrody Projekt Roku 2004 za siedzibę Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie – Pychowicach
  • Nagoya City Mayoral Award w konkursie IFYA Nagoya 2005 „Towards Asian Sustainable Cities”, Japonia
  • II nagroda w konkursie na Muzeum Lotnictwa Polskiego i Lotniczy Park Kulturowy
  • Wyróżnienie w kon­kursie na Mło­dzieżowe Centrum Sportu i Edukacji w Krakowie – Nowej Hu­cie
 • 2004
  • I nagroda konkursie na projekt Wy­działu Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie – Py­cho­wi­cach
  • Nominacja do nagrody Realizacja Roku 2003 za budynek mieszkalny pod Warszawą
 • 2003
  • I nagroda w kon­kur­sie na za­gos­po­da­ro­wanie placu Bohaterów Get­ta w Kra­kowie
  • Wyróż­nie­nie w kon­kur­sie na roz­bu­dowę Biblioteki Ra­czyń­s­kich w Poz­na­niu
  • I nagroda (ex aequo) w konkursie na Cent­rum Edu­­ka­cyj­no-Rekrea­cyj­ne w Wie­liczce
 • 2002
  • Nominacja do nagrody Realizacja Roku 2001 za akademicki budynek mieszkalny przy ul. Nawojki w Krakowie
  • Wyróżnienie w konkursie na modernizację i przebudowę zespołu obiektów Opery Krakowskiej
  • Mister Kra­kowa za akade­mic­ki budynek mieszkalny przy ul. Grottgera
 • 2001
  • Wyróżnienie w konkursie na rozbudowę Centrum Sztuki Współ­czesnej Bun­kier Sztuki w Krakowie
 • 1999
  • II nagroda w kon­kursie na pa­wilon polski na wystawie Expo 2000 w Hano­we­rze
  • Wy­róż­nie­nie spec­jalne w kon­­kursie na bu­dyn­ki socjalne i komunalne w Krakowie
 • 1998
  • Wy­róż­nie­nie w konkursie na obiekty olim­pijs­kie igrzysk zi­mo­wych Zakopane 2006 w Krakowie
 • 1997
  • Pro­­jekt Ro­ku 1996 za salę gim­nas­tycz­ną w Grom­cu koło Li­bią­ża
 • 1995
  • Nominacja do nagrody Projekt Roku 1994 za salę gim­nastyczną na os. Sta­lo­wym w No­wej Hucie