Weronika Szerle

Weronika Szerle

– absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim i muzealniczych studiów kuratorskich w zakresie sztuki współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Bada historię mody, architektury i dizajnu a w szczególności związków między nimi. Pracuje w Dziale Sztuki Muzeum Miasta Gdyni gdzie jest kuratorką wystaw dotyczących dizajnu („Marek Cecuła” z cyklu Polskie Projekty Polscy Projektanci, 2016) i architektury („Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach”, 2016)

Jest autorką tekstów naukowych dotyczących historii mody, wzornictwa i architektury. Prowadzi spacery architektoniczne w ramach gdyńskiego Szlaku Modernizmu.

Nałogowo odwiedza muzea w poszukiwaniu piękna przedmiotów codziennego użytku.

Szymon Piotr Kubiak
dr Jacek Friedrich
Weronika Szerle
inż. arch. Barbara Marchwicka
Anna Wachowicz
dr hab. arch. inż. Kazimierz Butelski, prof. PK
Jakub Certowicz
arch. Anna Pilawska-Sita
prof. dr hab. arch. inż. Maria Jolanta Sołtysik
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
Grzegorz Mika
Jacek Piątek

  • prelegentka Archi Prelekcji VII Weekendu Architektury w Gdyni - Gdyńskie Centrum Filmowe, Sala Kina Goplana 26 sierpnia, 2017 r. (14:00-18:00)
  • prelekcja pt. Architekci gdyńskiego modernizmu i ich realizacje na Działkach Leśnych
  • prelegentka VI Weekendu Architektury w Gdyni
  • prowadzenie spacerów tematycznych w czasie V, VI i VII edycji Weekendu - Architektury w Gdyni, Działki Leśne (wspólnie z Marcinem Szerle) oraz dzielnica Witomino