Weronika Szerle

Weronika Szerle

– absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim i muzealniczych studiów kuratorskich w zakresie sztuki współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Bada historię mody, architektury i dizajnu a w szczególności związków między nimi. Pracuje w Dziale Sztuki Muzeum Miasta Gdyni gdzie jest kuratorką wystaw dotyczących dizajnu („Marek Cecuła” z cyklu Polskie Projekty Polscy Projektanci, 2016) i architektury („Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach”, 2016)

Jest autorką tekstów naukowych dotyczących historii mody, wzornictwa i architektury. Prowadzi spacery architektoniczne w ramach gdyńskiego Szlaku Modernizmu.

Nałogowo odwiedza muzea w poszukiwaniu piękna przedmiotów codziennego użytku.

Kazimierz Butelski
Grzegorz Piątek
Anna Orchowska-Smolińska
Michał Pszczółkowski
Grzegorz Mika
Hubert Bilewicz
Weronika Szerle
Dariusz Błaszczyk
Jacek Friedrich
Marcin Szerle
Barbara Marchwicka
Szymon Piotr Kubiak

  • prelegentka Archi Prelekcji VII Weekendu Architektury w Gdyni - Gdyńskie Centrum Filmowe, Sala Kina Goplana 26 sierpnia, 2017 r. (14:00-18:00)
  • prelekcja pt. Architekci gdyńskiego modernizmu i ich realizacje na Działkach Leśnych
  • prelegentka VI Weekendu Architektury w Gdyni
  • prowadzenie spacerów tematycznych w czasie V, VI i VII edycji Weekendu - Architektury w Gdyni, Działki Leśne (wspólnie z Marcinem Szerle) oraz dzielnica Witomino