Michał Pszczółkowski

Michał Pszczółkowski

 

 • prelegent VIII Weekendu Architektury w Gdyni, prelekcja 8 września, w sali Konsulatu Kultury, ul. Jana z Kolna 27

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. W 2005 r. ukończył studia magisterskie na kierunku ochrona dóbr kultury (specjalność: konserwatorstwo) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował także w Oldenburgu i Bambergu. W 2010 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2008-2010 był autorem koncepcji i głównym koordynatorem projektu Exploseum w Bydgoszczy (adaptacja linii produkcyjnej nitrogliceryny na terenie fabryki materiałów wybuchowych DAG Fabrik Bromberg na cele muzealno-turystyczne). Realizacja projektu Exploseum została uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uznana Wydarzeniem Muzealnym Roku SYBILLA 2011 w kategorii wystawy techniki.

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w składzie zarządu Oddziału Toruńskiego), Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (w składzie zarządu Oddziału Toruńskiego), Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa Miłośników Torunia.

Zainteresowania badawcze dr. Pszczółkowskiego koncentrują się wokół historii architektury, szczególnie nowoczesnej (XX wiek). Jest autorem licznych publikacji w zakresie historii architektury i ochrony zabytków, w tym kilku monografii książkowych. Laureat Nagrody im. Oskara Haleckiego w konkursie Książka Historyczna Roku 2017.

 

Grzegorz Piątek
Kazimierz Butelski
Anna Orchowska-Smolińska
Michał Pszczółkowski
Grzegorz Mika
Hubert Bilewicz
Weronika Szerle
Dariusz Błaszczyk
Jacek Friedrich
Marcin Szerle
Barbara Marchwicka
Szymon Piotr Kubiak

Publikacje książkowe

 1. Polonia illuminata. Architektura szkolna w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939, 2017 (w przygotowaniu);
 2. Historyzm toruński XIX-XX wieku. Architektura, miejsca i codzienność, Toruń 2016 (współredakcja, z Katarzyną Kluczwajd);
 3. Toruński modernizm. Architektura miasta 1920-1989, Toruń 2016 (współredakcja, z Katarzyną Kluczwajd);
 4. Kresy nowoczesne. Architektura ziem wschodnich II Rzeczypospolitej 1920-1939, Łódź 2016;
 5. Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej. Funkcja, Łódź 2015;
 6. Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej. Forma i styl, Łódź 2014;
 7. Bydgoszcz między wojnami. Opowieść o życiu miasta, Łódź 2013;
 8. DAG Bromberg. Z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939-1945, Bydgoszcz 2012;
 9. Toruńska architektura XX wieku, Toruń 2012;
 10. Exploseum DAG Fabrik Bromberg. Wybuchowa historia Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011;
 11. Betonowa tajemnica. Fabryki materiałów wybuchowych DAG, Bydgoszcz 2010;
 12. Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009.