Grzegorz Mika

mgr inż. arch. Grzegorz Mika

- architekt, varsavianista, autor strony "Warszawski Modernizm 1905 - 1939", współtwórca czasopisma studentów WAPW, „Arcytektura”. Poza czynną pracą projektową, zajmuje się badaniem warszawskiej architektury XX wieku w kontekście światowego rozwoju modernizmu. Od prawie czterech lat prowadzi stronę internetową „Warszawski Modernizm 1905 – 1939”, zajmującą się dokumentowaniem, opisywaniem i promocją warszawskiej architektury okresu międzywojennego. Organizator kilkudziesięciu spacerów architektonicznych oraz cyklów wykładów poświęconych architekturze, urbanistyce i projektantom Warszawy XX wieku, realizowanych dla Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Niepodległości.

Szymon Piotr Kubiak
dr Jacek Friedrich
Weronika Szerle
inż. arch. Barbara Marchwicka
Anna Wachowicz
dr hab. arch. inż. Kazimierz Butelski, prof. PK
Jakub Certowicz
arch. Anna Pilawska-Sita
prof. dr hab. arch. inż. Maria Jolanta Sołtysik
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
Grzegorz Mika
Jacek Piątek

Weekend Architektury oraz Modernizm Gdyni:

  • Wykład w ramach Archi Prelekcji 30 sierpnia, 16:30-19:30, IV Weekendu Architektury w Gdyni pt. Architektura nowych czasów - początki typizacji budownictwa w II RP - na przykładzie gdyńskiego i warszawskiego budownictwa spółdzielczego i państwowego"
  • Spacer oraz prelekcja w Muzeum Miasta Gdyni w ramach projektu Gdyński Szlak Modernizmu, 12 i 13 lipca 2014 r. pt.:
    • „Warszawscy architekci modernizmu w Gdyni”
    • Spacer trasą realizacji warszawskich architektów modernizmu w Gdyni"

Opis kontekstu wykładu 30 sierpnia - tekst autorski:

 

  • Potocznie zwane blokami, wolnostojące jednostki mieszkalne stanowiły jedną propozycji modernizmu dla masowego zamieszkania. Promowane za równo przez LE Corbusiera jak i Miesa vd Rohe czy Gropiusa, w ltach powojennych stały się symbolem totalizmu i betonowej anonimowości. Jednakże w latach 30., oferowały wysokie standardy zamieszkania i sąsiedztwa, jakże odległe od typowych czynszowych kamienic z podwókami studniami. Tematem wykładu w Gdyni będą pierwsze nowoczesne osiedla i jednostki mieszkalne, realizowane równolegle z resztą kraju przez takie instytucje jak ZUPU, ZUS czy GSM. Jednym z celów wykładu jest przedstawienie pierwszych gdyńskich bloków na tle rewolucji architektonicznej, jaka równolegle dokonała się w Warszawie, Gdyni oraz na Śląsku.

 


fot. maly3city