Przemysław Górski

Przemysław Górski

koordynator merytoryczny w projekcie UrbanLab

prelegent i panelista IX Weekendu Architektury w Gdyni

Biogram:

Przemek Górski – socjolog kultury i sztuki, praktyk partycypacji społecznej. Od marca 2019 roku koordynator merytoryczny w projekcie UrbanLab Gdynia.


UrbanLab:

UrbanLab to metoda pracy – uporządkowany mechanizm dyskutowania o skomplikowanych tematach. To przede wszystkim sposób wypracowywania rozwiązań podnoszących jakość życia w Gdyni, miejsce współdziałania mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli struktur miejskich. Działanie UrbanLabu bazuje na założeniu, że funkcjonowanie współczesnego miasta i zarządzanie powinno opierać się na dialogu – nie tylko na decyzjach podejmowanych przez polityków i urzędników, ale także na umożliwianiu mieszkańcom współdecydowania o kierunkach rozwoju miejsca, w którym żyją. Celem UrbanLabu jest tworzenie rozwiązań dla wyzwań stojących przed miastami, w duchu efektywnego zarządzania i jak najlepszego odpowiadania na potrzeby mieszkańców. To, co czyni ten mechanizm nowatorskim, to faktyczne i pełne włączenie w ten proces wszystkich zainteresowanych stron.

Jacek Friedrich
Kazimierz Butelski
Aleksandra Sumorok
Michał Pszczółkowski
Robert Hirsch
Przemysław Górski
Hubert Bilewicz
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Grzegorz Mika
Mirosław Studniak
Tomasz Grzybowski
Martyna Regent

  • prelegent i panelista IX Weekendu Architektury w Gdyni
  • Prelekcja 23 sierpnia pt. :

Z domu do Miasta, z Miasta do Domu. Czyli jak żyć w budynkach, jak mieszkać między nimi.

Opis:

Jak często mieszkańcy i mieszkanki miasta traktują jego przestrzeń, jako pośrednią – między domem a pracą, między pracą o sklepem, między sklepem a kinem? Jak często miejsce zamieszkania staje się domem, jak często pozostaje jedynie budynkiem, mieszkaniem, miejscem do życia? Co na to wpływa? Współczesne miasto, przestrzeń, budynek to bardziej proces niż zamknięta struktura. To z jednej strony, konieczność dostosowania do nowych trendów, warunków, technologii, z drugiej, odpowiedź na potrzeby zmieniających się pod względem demograficznym społeczności. To także ekonomia – decyzje na co nas stać, co powinniśmy zmienić najpierw, którymi potrzebami (globalnymi – środowiskowymi – i lokalnymi – społecznymi) możemy zająć się później. Efektywne zarządzanie miastem w XXI wieku wymaga włączenia mieszkańców i mieszkanek. Jak to zrobić? Dlaczego partycypacja społeczna w zmianie miejskiej rzeczywistości stanowi obecnie niezbędne, obowiązkowe wręcz MINIMUM? Zapraszamy na prelekcję dotyczącą partycypacji społecznej oraz procesu pod nazwą UrbanLab Gdynia.