Grzegorz Rytel

Grzegorz Rytel

dr inż. architekt, adiunkt w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania badawcze koncentruje na historii i teorii architektury ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk okresu modernizmu, a także architektury obiektów sepulkralno-kommemoratywnych w kontekście kulturowym. Autor ponad 40 projektów wystaw dla Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, współautor ekspozycji stałej Galerii Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Szymon Piotr Kubiak
dr Jacek Friedrich
Weronika Szerle
inż. arch. Barbara Marchwicka
Anna Wachowicz
dr hab. arch. inż. Kazimierz Butelski, prof. PK
Jakub Certowicz
arch. Anna Pilawska-Sita
prof. dr hab. arch. inż. Maria Jolanta Sołtysik
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
Grzegorz Mika
Jacek Piątek

Książka - "Lucjan Korngold. Warszawa – São Paulo 1897–1963"

Praca o charakterze monograficznym stanowi pierwsze polskie opracowanie przedstawiające sylwetkę Lucjana Korngolda, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej rocznika 1922. Działalność zawodowa i osobiste losy architekta wplecione były w dramatyczne wydarzenia pierwszej połowy XX wieku. Na uwagę zasługuje dorobek zawodowy Lucjana Korngolda, zawierający różnorodne pod względem tematyki i rozwiązań formalnych projekty, zrealizowane w skrajnie odmiennych warunkach kulturowych i klimatycznych na dwóch kontynentach – w Polsce i Brazylii.  Książka zawiera katalog 103 projektów i realizacji autorstwa Lucjana Korngolda.

  • Grzegorz Rytel, Lucjan Korngold. Warszawa – São Paulo 1897–1963, Salix alba, Warszawa 2014., 

Książka będzie dostępna w sprzedaży w czasie V Weekendu architektury w Gdyni na stoisku Księgarni Vademecum w czasie Archi Prelekcji 26-27 września (Gdynia InfoBox oraz Gdyńskie Centrum Filmowe)