Maria Cieszewska - Wong

Maria Cieszewska - Wong

Jest niezależnym specjalistą, badaczem i konsultantem społeczno-wizualnym. Ostatnich 15 lat spędziła, dzieląc pracę pomiędzy Azję Południowo-Wschodnią, Europę i Amerykę Północną. 

W swojej działalności skupia się na redefiniowaniu funkcji praktyk wizualnych w obecnym skomplikowanym globalnym kontekście. W 2008 roku założyła (i prowadziła do 2012 roku) On Photography Cambodia - organizację kulturalno-badawczą (opartą na modelu biznesowym). Wraz z kambodżańskimi partnerami, OPC poza skupianiu się na redefiniowaniu funkcji fotografii w kambodżańskim kontekście jako etycznej metody analityczno-badawczej, również wspierała kambodżańskich artystów. Obecnie mieszka w Amsterdamie, gdzie prowadzi MCW Research and Consulting. 

Jej projekty i praca prezentowane lub opisywane były w wielu publikacjach, na wystawach, konferencjach i w mediach w różnych krajach w tym m.in: International Visual Sociology Association conferences (presenter), Contact Festival in Toronto (kurator), Chobi Mela Festival in Bangladesh (kurator/presenter), UN Human Development Report in Cambodia (contrybiutor), AsiaLife Magazine, Phnom Penh Post, New York Times. 

Od września 2013 można obserwować i partycypować w globalnej dyskusji z Marią na temat redefiniowania znaczenia i funkcji obrazu we współczesnym świecie po przez zapisane się na stronie: 

www.mcwresearchandconsulting.com 

 

dr hab. arch. inż. Kazimierz Butelski
prof. dr hab. arch. inż. Jolanta Maria Sołtysik
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
Grzegorz Mika
Radosław Gajda
dr Marcin Szerle
Agnieszka Rumińska
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Maria Cieszewska - Wong
Grzegorz Rytel
Ewa P. Porębska
Piotr Sarzyński

INTRO PREZENTACJI 

Urbanistyczna opowieść o współczesnej Kambodży

Kambodża to kraj, który po jednym z najbardziej brutalnych konfliktów ubiegłego wieku podnosi się dzielnie, choć z wieloma problemami. Maria Cieszewska-Wong podczas pobytu w Kambodży  (2007-2012) była aktywnym obserwatorem, często uczestnikiem, a czasem analitykiem i badaczem fascynujących procesów kulturowo-społecznych, również dotyczących urbanistyczno-architektonicznych dylematów dzisiejszej Kambodży, w tym głownie jej stolicy Phnom Penh.

Uczestnikom Festiwalu badaczka spróbuje przybliżyć społeczno-urbanistyczne dylematy tego egzotycznego dla wielu miejsca, które często otoczone jest mnóstwem stereotypów, oglądane jedynie przez pryzmat brutalnego konfliktu, problemów społecznych, albo też…  świątyń Angkor. Maria spróbuje udowodnić, że opowieść kambodżańska jest dużo bardziej różnorodna, przy czym tym razem  spojrzymy na to fascynujące miejsce z potrójnej perspektywy: urbanistyczno - społeczno-kulturalnej.

Poza ogólną charakterystyką urbanistyczno-kulturowych dylematów ostatnich 50 lat Kambodży, Maria przedstawi również projekt nad którym stworzona przez nią organizacja skupiała się przez ostatnie cztery lata jej pobytu w tym kraju.

Projekt: „The Building - An Urban Story of Cambodia” był w pewnym sensie fundamentem OPC - On Photography Cambodia – Think Tanku i badawczej organizacji założonej przez nią w Phnom Penh.

  • przedstawione powyżej jako ilustracje INTRO wykładu zdjęcia, są autorstwa kambodżańskiego fotografa Chea Pala (www.cheaphal.com)