1\ Marlena Pilch oraz Anna Becker

2\ fotografia Parku kieszonkowego w Bytomiu - fot. projektzieleni.pl

3\ fotografia Parku kieszonkowego w Bytomiu Fot.: zDRONowany

03.08.23
"Zielona Strefa Ulicy Katowickiej w Bytomiu. Park kieszonkowy – co to jest i po co się to tworzy?" | Archi Prelekcja Anny Becker i Marleny Pilch z pracowni projektzieleni.pl

Anna Becker oraz Marlena Pilch, są laureatkami nagrody architektonicznej Polityki 2022 r. oraz jednocześnie zdobywczyń nagrody internautów za projekt parku kieszonkowego w Bytomiu.

Anna Becker jest architektem krajobrazu i właścicielem pracowni Projektzieleni.pl Zdobyła wykształcenie na Wydziale Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej Dresden oraz Technische Universität Dresden. Od początku pracy silnie związana z Krakowem, jednak jej projekty realizowane są na terenie całej Polski. Jej główne zainteresowania zawodowe dotyczą projektowania przestrzeni publicznej z silnym naciskiem na jej zazielenienie.

Z kolei Marlena Pilch zdobyła wykształcenie magisterskie na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej oraz Politechnico di Milano. Zawodowo zajmuje się architekturą mieszkaniową i projektowaniem przestrzeni publicznych. Związana na dobre z Krakowem, gdzie się urodziła, ale realizuje projekty w całej Polsce, a także we Włoszech. Wspólnie z Anną Becker i pracownią Projektzieleni.pl propaguje ideę tworzenia parków kieszonkowych i ponownego zazieleniania przestrzeni miejskich.

Obie Panie będą gościniami specjalnymi tegorocznych "Archi Prelekcji" - 1 września, w Sali Kina Goplana GCF oraz Archi Dyskusji 1 oraz 2 września 2023. 

więcej na stronie festiwalu w zakładce: "Weekend 2023"