dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska

dr arch. inż. Anna Orchowska - Smolińska

Badaczka architektury Portu Morskiego w Gdyni, w tym międzywojennej, modernistycznej architektury industrialnej. W 2013 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej -  temat pracy "Architektura i układ przestrzenny portu gdyńskiego lat międzywojennych jako dziedzictwo kulturowe".

Współautorka koncepcji rewaloryzacji konserwatorskiej Dworca Morskiego w Gdyni, przyszłej siedziby Muzeum Emigracji. 

fotografie - ze zbiorów archiwalnych Muzeum Miasta Gdyni oraz Archiwum Państwowego w Gdańsku

dr hab. arch. inż. Kazimierz Butelski
prof. dr hab. arch. inż. Jolanta Maria Sołtysik
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
Grzegorz Mika
Radosław Gajda
dr Marcin Szerle
Agnieszka Rumińska
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Maria Cieszewska - Wong
Grzegorz Rytel
Ewa P. Porębska
Piotr Sarzyński

Wybrane aktywności prelegentki w ramach trzech edycji Weekendu Architektury w Gdyni:

  • WA_2011 - wykład w czasie Archi Prelekcji oraz narracja w czasie rejsu - wycieczki po Porcie Morskim w Gdyni
  • WA_2012 - udział w Archi Prelekcjach
  • WA_2013 - prelekcja tematyczna, poświęcona architekturze i urbanistyce Portu Morskiego Gdynia w okresie międzywojnia - 23 sierpnia
  • Archi spacer - autorską trasą zabytkami oraz architekturą międzywojnia oraz powojenną Portu Morskiego w Gdyni