arch. Zbigniew Maćków (fot. Marysia Maćków)

arch. Jacek Droszcz (fot. Przemysław Kozłowski)

arch. Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak (fot. archiwum Biura Projektów Lewicki Łatak)

12.07.17
Archi Prelekcje VII Weekendu Architektury 25-27.08, czyli Bliskie Spotkania z Architekturą

Trzy dni inspirujących wykładów i prelekcji czeka nas 25-27 sierpnia w czasie VII edycji Weekendu Architektury w Gdyni. W specjalnym bloku - Archi Prelekcje, zaprezentują się zarówno urbaniści, eksperci od planowania i rozwoju miasta, badacze i historycy architektury międzywojennej, jak i znakomici architekci, liderzy czołowych polskich pracowni architektonicznych.

I dnia archi prelekcji (25 sierpnia), prezentacje oraz dyskusja panelowa skoncentrują się na Miejskich Modernizacjach - przewodnim wątku tegorocznego Weekendu Architektury. Uczestnicy prelekcji będą próbowali odpowiedzieć na kluczowe pytania w zakresie optymalnych strategii i metod zarządzania procesem modernizacji miasta, wdrażania projektów opartych na innowacjach i badaniach społecznych, a także najnowszych trendach globalnych. Jednym z poruszanych tematów będą także zagadnienia związane z odbudową miast po działaniach wojennych, na przykładzie Bejrutu w XXI w.

II dzień archi prelekcji (26 sierpnia) zostanie poświęcony głównie międzywojennej architekturze modernistycznej. Liderzy, prelegenci sobotnich Archi Prelekcji zaprezentują wyniki wieloletnich często badań, poświęconych architekturze lat 20-30ch, w tym na terenie Gdyni (Śródmieście, Działki Leśne, Chylonia, Grabówek), Poznania (Modernizm zapoznany 1919-1939 - dr Szymon Piotr Kubiak). Ciekawym punktem prelekcji będzie z pewnością wykład o architekturze sakralnej - Ateista i jego kościoły. O sakralnych projektach Le Corbusiera, dr. Jacka Friedricha, a także prelekcja dr inż. arch. Anny Orchowskiej-Smolińskiej - Pomiędzy techniką a estetyką - architektura Gdyni w szczegółach.  

III dzień archi prelekcji (27 sierpnia) - to przede wszystkim prezentacje, wykłady poświęcone wybranym wizjom modernizacji miasta, a także przykładom już zrealizowanych projektów architektonicznych z ostatnich kilka lat, w tym często postrzeganych jako kamień milowy w rozwoju polskiej architektury współczesnej. Wśród prelegentów znajdą się zaproszeni architekci z Krakowa i Wrocławia, goście specjalni wydarzenia - Zbigniew Maćków (Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z Wrocławia), Piotr Lewicki oraz Kazimierz Łatak (Biuro Projektów Lewicki - Łatak z Krakowa), ponadto znakomici gdyńscy architekci - dr Jacek Droszcz z pracowni Studio Kwadrat, dr Radosław Czerniejewski z pracowni CGL Architektura Wnętrz. Niewątpliwie bardzo atrakcyjnie zapowiada się także prelekcja Jakuba Certowicza, niezwykle utalentowanego fotografa architektury współczesnej, którego prace publikował m.in. holenderski "MARK". 

Blok niedzielnych wykładów otworzy dr inż. arch. Marek Karzyński, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Gdyni - prezentując m.in. projekty planistyczne na obszarze tzw. Śródmieścia Morskiego Gdyni. 

Uwaga szczegółowy program Archi Prelekcji VII Weekendu Architektury, znajduje się na podstronie wydarzenia: