dr Michał Stangel

BIO - dr arch. inż Michał Stangel 

- jest adiunktem w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Zajmuje się problematyką rewitalizacji miast, zagospodarowania przestrzeni publicznych, terenów lotnisk i rozwoju dzielnic mieszkaniowych. Stypendysta Fundacji Bauhaus-Dessau oraz Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology, gdzie współtworzył projekt Zaragoza Digital Mile. W latach 2004-2005 pracował w firmie EDAW w Londynie przy projektach rewitalizacji Nassau i terenów olimpijskich w Londynie. Prelegent licznych konferencji polskich i zagranicznych, autor ok. 40 opracowań urbanistycznych (m.in. zagospodarowanie byłych terenów kopalni Michał w Siemianowicach Śl.; „Serce Miasta” w Goleniowie; Nowe Polkowice; koncepcja zagospodarowania terenów lotniska Katowice). Laureat kilkunastu konkursów urbanistyczno-architektonicznych (ostatnio I miejsce w międzynarodowym konkursie Nowa Huta Przyszłości). Członek Izby Urbanistów, TUP i Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Opis prelekcji - V Weekendu Architketury, 25 września, 2015 r. 

Wykład pt. Idea "design thinking" a kreatywne kształtowanie przestrzeni miejskiej

  • Idea "design thinking" to  "usystematyzowane podejście do procesu innowacji". Jest to przeniesienie metod projektowania produktu na rozwiązywanie zadań z różnych innych dziedzin. Proces ten zakłada kolejno następujące fazy: zrozumienie potrzeb, zdefiniowanie właściwego problemu, generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie rozwiązań. W zasadzie wydaje się, że jest to dokładnie to, co powinni robić architekci i urbaniści. Ale metoda ta może też dawać nową perspektywę na procesy projektowania przestrzeni. Przykładowo warto zastanowić się nad sposobami szybkiego generowania szerokiego spektrum pomysłów, czy kwestią: jak w odniesieniu do przestrzeni miejskiej można "prototypować i testować rozwiązania"? Mogą to być np. robocze koncepcje, tymczasowe instalacje w mieście, jak i działania w przestrzeni wirtualnej... Prezentacja zostanie zilustrowana wybranymi przykładami projektów, w tym refleksją na temat własnych doświadczeń projektowych i dydaktycznych.  
M. i A. Domicz
O JEMS
Ewa Kuryłowicz
A. Bulanda i W. Mucha
ARCH Deco - Gdynia
Robert Konieczny - KWK Promes
dr inż. arch. Marek Stępa
dr Michał Stangel
Jerzy Wolski
Jacek Droszcz - Studio Kwadrat
Wojciech Targowski - FORT Architekci
Rafał Mysiak (HOH)
Przemo Łukasik
CEZARY M. BEDNARSKI
Fiszer Atelier 41 - Warszawa
HS99 - Koszalin
arch. Piotr Gniewek
Patryk Pniewski - PP Studio
POBEREŻNY PODGÓRCZYK
Pracownia 111 z Gdyni

Udział w wydarzeniach - Weekend Architektury oraz Forum Gospodarcze:

 • I Weekend Architektury w Gdyni, 2011 r. prelegent - w ramach cyklu wieczornych Archi Prelekcji, wystąpienie dotyczące projektowania dynamicznych przestrzeni miejskich
 • IV Weekend Architektury w Gdyni, 2014 r. prelegent w ramach bloku sobotnich Archi Prelekcji o tematyce "Na styku Architektury"
 • V Weekend Architektury - prelekcja 25 września w bloku "Miasto Kreatywne" pt. Idea "design thinking", a kreatywne kształtowanie przestrzeni miejskiej
 • MFG - Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni:
  • VIII Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni 2008 r. - prelegent w  panelu Turystyka
  • IX Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni 2009 r. - lider oraz moderator panelu Przestrzeń Miejska
  • X Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni 2010 r. - lider oraz moderator panelu Przestrzeń Miejska
  • XIII Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni 2013 r. - prelegent panelu Lotniska Regionalne