o wydarzeniu

12. Weekend Architektury w Gdyni

25-28 sierpnia 2022

Miasto Gdynia zaprasza na  12 edycję Weekendu Architektury, który odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia br.

Osią narracji tegorocznego festiwalu jest hasło  I L U Z J A. Jak powiedział słynny holenderski architekt Rem Koolhaas, współczesne miasta i ich architektura wykraczają poza własną materialną skorupę, prostą, podstawową funkcję, angażując i silnie oddziałując na zmysły, wyobraźnię, pobudzając kreatywność odbiorcy. W nawiązaniu do jego słów – trudno oprzeć się wrażeniu, że większość wyróżnianych w plebiscytach i konkursach nowych obiektów architektonicznych prowadzi z odbiorcą, jego zmysłami, wyrafinowaną „grę”, na którą zresztą chętnie przystajemy, i która potrafi być dla nas fascynująca.

Na drugim biegunie pojawią się zagadnienia odwołujące się do historii, "wnętrza" - dziedzictwa współczesnych miast, w tym zdolności do wyciągania lekcji z przeszłości, zarówno w obszarze czerpania ze sprawdzonych, dobrych wzorców, jak i w celu unikania starych błędów oraz potencjalnych porażek. 

Formuła programu Weekendu Architektury obejmuje kilkadziesiąt propozycji wydarzeń skierowanych do miłośników współczesnej architektury. Będą wśród nich ARCHI Prelekcje, otwarte pokazy filmowe (ARCHI Film), spotkania z architektami (ARCHI Spot - ARCHI Debatę), autorami filmów i fotografii (Foto Dzień oraz Pokaz specjalny filmów Ewy P. Porębskiej - "Architektura początków transformacji"), Spacery architektoniczne (Archi Spacery), warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także wystawy przygotowane na styku architektury, fotografii oraz przemysłów kreatywnych.

Gośćmi-prelegentami tegorocznego festiwalu będą znani architekci oraz badacze architektury, w tym:

Architekci - prelegenci i paneliści (potwierdzeni):

Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz (Kuryłowicz & Kuryłowicz & Associates, Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Bolesław Stelmach (dyrektor NIAiU, prof. PŁ), Marcin Sadowski (JEMS Architekci), dr hab. inż. arch. Michał Stangel prof. PŚ (Politechnika Śląska), arch. Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec (EM4), arch. Szymon Wojciechowski, Ostap Ivaniv (APA Wojciechowski Architekci), Dorota Sibińska oraz Filip Domaszczyński (XYStudio), dr arch. inż. Justyna Borucka, arch. Stanisław Dopierała, dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska (Politechnika Gdańska), dr inż. arch. Sandra Przepiórkowska (Politechnika Śląska, Medusa Group), arch. Anna Kolasa (Politechnika Gdańska), dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny (Politechnika Śląska), arch. Paulina Szewczyk, arch. Iwona Markešić (BPPMG), arch. Małgorzata Dembowska oraz arch. Michał Czerwiński (WXCA), arch. Ewa Rombalska (pełnomocnik dyrektora NIAiU),

Badacze, eksperci, krytycy architektury:

Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik (Politechnika Gdańska), dr hab. Jacek Friedrich (dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku), arch. Ewa P. Porębska (red. Naczelna Architektura Murator), dr inż. Waldemar Affelt (Stow. Zabytkowa Gdynia, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN), dr Aleksandra Sumorok (ASP Łódź), arch. Marta Baranowska, Katarzyna Domagalska (NIAiU), prof. dr. hab. inż. arch. Jakub Szczepański (Politechnika Gdańska), dr Hubert Bilewicz (Uniw. Gdański), dr Małgorzata Jędrzejczyk (Pilecki Berlin Institute), dr hab. inż. arch. Michał Pszczółkowski (prof. ASP Gdańsk), arch. Grzegorz Mika (Politechnika Warszawska), Weronika Szerle (Muzeum Miasta Gdyni), dr Kinga Nettmann – Multanowska, Robert Chrzanowski (IPN, historyk Gdyni), Arkadiusz Brzęczek (krytyk architektury, badacz Gdyni), Bartłomiej Ponikiewski (badacz i krytyk architektury). 

Głównym Partnerem Strategicznym wydarzenia został ponownie Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, zaś Partnerami strategicznymi festiwalu są: Gdyńskie Centrum Filmowe, firma VASTintKonsulat Kultury Gdynia, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, Wytwórnia Galeria Studniak, Galeria Kamienicy Agnieszki Grubbówny.  

Wykonawcą i koordynatorem wydarzenia jest Agencja Rozwoju Gdyni

Zapisy na wydarzenia:

Archi Warsztaty (dla dzieci i rodzin): 

https://app.evenea.pl/event/warsztatydladziecidzialkilesne

 

Archi Spot - Laboratorium Przestrzeni Miejskiej:

https://app.evenea.pl/event/ArchiSpotLAB  

 

Archi Spacery:

https://app.evenea.pl/event/architekturazwidokiem

https://app.evenea.pl/event/triumfmodernizmu

https://app.evenea.pl/event/spacerzarchitektami

https://app.evenea.pl/event/fotoSpacerIluzja

https://app.evenea.pl/event/Fotografiaarchitektury

https://app.evenea.pl/event/TriumfTerazzo

https://app.evenea.pl/event/DzialkiLesneSpacer 

https://app.evenea.pl/event/archiniuanse

https://app.evenea.pl/event/VIADzialkiLesne

 

Archi Prelekcje i Archi Debata:

https://app.evenea.pl/event/MariaJSoltysikPrelekcja/

https://app.evenea.pl/event/archiprelekcje26sierpnia/

https://app.evenea.pl/event/archidebata26sierpnia/

https://app.evenea.pl/event/archiprelekcje27sierpnia/

https://app.evenea.pl/event/archiprelekcje28sierpnia/

 

Archi Film:

https://app.evenea.pl/event/archifilm26sierpnia/

https://app.evenea.pl/event/archifilm27sierpnia/

https://app.evenea.pl/event/archifilmaalto/

https://app.evenea.pl/event/archifilm28sierpnia/

 

 

o wydarzeniu
ARCHI Prelekcje cz. 1 | Wnętrze Miasta
ARCHI Prelekcje cz. 2 | ARCHI inspiracje
ARCHI Prelekcje cz. 3 | Spotkania z architekturą. Duch modernizmu
ARCHI Foto Dzień
Archi SPACERY - ARCY Trasy
ARCHI Debata | O odbudowie miast – doświadczenia z Polski, Europy, świata
ARCHI Film
ARCHI Spacer | Mały Architekt na Działkach Leśnych
ARCHI Spot | Laboratorium Przestrzeni Miejskiej
ARCHI Wystawy WA2022
ARCHI Prelekcja | Archi Prelekcja | Ikony architektury portu w Gdyni - styl i struktura, prof. Maria Jolanta Sołtysik

 

 

 

 Hasła festiwalu I L U Z J A | W N Ę T R Z E

 • Czas: 25-28 sierpnia 2022 (wydarzenie cykliczne,12 edycja)
 • Cel wydarzeniaEdukacja, popularyzacja istotnych doświadczeń oraz najnowszej wiedzy w obszarze architektury, projektowania i rozwoju miast.
 • Cel uzupełniający: Stworzenie wszechstronnej i efektywnej platformy do dyskusji na temat wizji rozwoju współczesnej architektury oraz zagadnień związanych z ochroną jej dziedzictwa.
 • Tematyka wiodąca modułów: 
 • życie miasta, życie miedzy budynkami oraz projektowanie przestrzeni publicznej, architektura po-pandemiczna, architektura współczesna, edukacja architektoniczna, fotografia architektury, modernizm gdyński oraz europejski, filmy architektoniczne, warsztaty kreatywne, architektura osiedli oraz mieszkań społecznych
 • Uczestnicy: mieszkańcy metropolii, architekci, twórcy fotografii, projektanci, turyści, studenci, NGO-sy, biznes prywatny (developerzy)
 • Organizator: Miasto Gdynia
 • Koncepcja i realizacja: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. 
 • Kuratorzy i autorzy wystaw: Przemysław Kozłowski, Bartłomiej Ponikiewski, Jacek Debis, Justyna Borucka, Witold Okun, Mariusz Majewski, Małgorzata Szura-Piwnik, Tomek Lelito, Magdalena Korzewska.  
 • Główny Partner strategiczny: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
 • Partnerzy Strategiczni: Gdyńskie Centrum Filmowe, VASTint,  Konsulat Kultury w Gdyni, Architektura Murator
 • Partner merytoryczny: Dział Edukacji  NIAiU, Excercising of Modernity, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Sopocka Szkoła Fotografii WFH 

 

Główne komponenty wydarzenia:

 • 25 sierpnia, Foto-Dzień: wybór propozycji dla miłośników fotografii miejskiej i architektonicznej. Na festiwalu zostanie ogłoszony werdykt - poznamy laureatów 12 edycji konkursu Gdyński Modernizm w Obiektywie, jedną z ważnych atrakcji jest także foto-spacer oraz wystawy organizowane w pięciu punktach partnerskich tzw. kolektywu małych galerii gdyńskich
 • 26-28 sierpnia, Archi Prelekcje: 3-dniowy program prelekcji i wykładów toczących się wokół tematyki miasta, współczesnej architektury, w tym oczekiwanych zmian oraz historii modernizmu. 
 • 26 sierpnia, Archi Debata: debata tematyczna poświęcona problematyce odbudowy miast - w tym miast na Ukrainie; omówienie przykładów historycznych projektów rekonstrukcji, odbudów miast w XX i XXI w.; dyskusja o różnych modelach, strategiach, najefektywniejszych sieci partnerstw, możliwych źródeł finansowania, a także angażowania wszechstronnego potencjału ekspertów z różnych krajów świata.     
 • 26-28 sierpnia, Blok Archi Film: program 6 pokazów filmów dokumentalnych w tym trzech obrazów w cyklu "Architektura początków transformacji" 
 • 25-28 sierpnia, Archi Spacery: program specjalnych, festiwalowych spacerów architektonicznych (12 propozycji), w tym nawiązujących do gdyńskiego modernizmu, także dedykowanych dla dzieci, spacer w jęz. ukraińskim, angielskim, ponadto Spacer z architektką i architektem o szlakiem wybranych powojennych realizacji w Gdyni (XX/XXI w).    
 • 25 oraz 28 sierpnia Archi Spot - kameralnych spotkań tematycznych z elementami warsztatowymi. Archi Spoty poprowadzą doświadczeni architekci oraz edukatorzy, zaś ich uczestnikami będą reprezentanci różnych środowisk, mających wpływ oraz angażujących się w planowanie oraz rozwój miast, a także jakość nowo powstającej architektury:
  • Archi Spot 1 i 2 - Laboratorium Przestrzeni Miejskiej, dwie części spotkania z elementami warsztatu
  • Archi Spot - dyskusja moderowana o tematyce - "Ochrona i promocja architektury 2 poł. XX wieku"; główne postulaty, wnioski zostaną zawarte w publikacji Ex post (Archi Zeszyt)