o wydarzeniu

X Weekend Architektury w Gdyni

27-30 sierpnia 2020

"Weekend Architektury" w Gdyni już od pierwszej swojej edycji jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich osób zainteresowanych architekturą współczesną oraz problematyką rozwoju miast. Wydarzenie z roku na rok pozyskuje nowych uczestników, a także stwarza możliwość kreatywnego włączenia się do formuły ("open source") grupom twórców, młodych projektantów, a także doświadczonych architektów. Coraz ważniejszym punktem wydarzenia stają się panele dyskusyjne oraz warsztaty tematyczne.Osią narracji tegorocznego festiwalu jest hasło "antycypacja", w tym wskazanie na rolę, potrzebę przewidywania i coraz szybszego dostosowywania się do oczekiwań społecznych. Istnieje wyczuwalna potrzeba inicjowania dyskusji o tym, w jaki sposób architekci i urbaniści mają zamiar odpowiedzieć na czekające nas wyzwania globalne.Jednym z najbardziej nurtujących nas problemów jest dotkliwy deficyt mieszkań w centrach miast, skutkujący m.in. wykluczeniem społecznym i kulturalnym.

Kolejnym wyzwaniem są kwestie proekologiczne (w tym redukcji emisji CO2 oraz oszczędności energetycznej), a także potrzeba projektowania "z wizją", uwzględniając m.in. coraz bardziej realne zagrożenia wynikające z globalnego ocieplenia. W tym roku pojawił się kolejny istotny czynnik - "odporność" na pandemie. Trudno bezrefleksyjnie, spontanicznie, bez przygotowanych wcześniej scenariuszy działań, wkraczać w kolejne dekady nowego millenium. 

 

Główne komponenty wydarzenia:

 • 28-30 sierpnia, Archi Prelekcje: 3-dniowy program prelekcji i wykładów toczących się wokół tematyki miasta, współczesnej architektury, w tym oczekiwanych zmian oraz historii modernizmu.     
 • 28-29 sierpnia, Archi Debaty: dwie debaty tematyczne, poświęcone miastom oraz architekturze współczesnej.      
 • 27-30 sierpnia, Blok Archi Film: program pięciu obrazów dokumentalnych o tematyce miejsko-społecznej oraz architektonicznej.    
 • 27-30 sierpnia, Archi Spacery: program specjalnych, festiwalowych Spacerów Architektonicznych, w tym premiery nowych tras Gdyńskiego Szlaku Modernizmu oraz autorskie oprowadzanie przez architektów z pracowni Arch-Deco.       
 • 27 sierpnia, "Foto Dzień": spektrum propozycji dla pasjonatów fotografii architektonicznej, w tym gdyńskiego modernizmu (wystawy, Foto-Spacer, wernisaż konkursu, wieczorne Foto-Projekcje).     
 • 27 -30 sierpnia, Wystawy Festiwalowe: specjalnie przygotowane na 10. edycję Weekendu Architektury, dostępne praktycznie od pierwszego dnia, aż do zamknięcia Festiwalu. 

Rejestracja na Archi Prelekcje oraz Archi Debaty (bezpłatna):

Zapisy na program filmowy festiwalu- ARCHI Film  

Zapisy na program Spacerów Architektonicznych

Zapisy na warsztaty edukacyjne

 

o wydarzeniu
ARCHI Prelekcje | ARCHI Debata | "Życie Miasta"
ARCHI Prelekcje | ARCHI Debata | Archi-Antycypacja
ARCHI Prelekcje | ARCHI Lekcje z modernizmu
ARCHI Film
Archi SPACERY | Edycje specjalne
Wydarzenia Partnerskie | Muzeum Miasta Gdyni
ARCHI Warsztaty | ARCHI Playground | Webinarium
Wydarzenie Partnerskie Archi LAB | Funkcjonalizm na dwóch kółkach
ARCHI Wystawy_2020

 

 

 

 • Motto przewodnieANTYCYPACJA
 • Czas27-30 sierpnia 2020 (wydarzenie cykliczne, X edycja)
 • Cel wydarzenia: Edukacja, popularyzacja istotnych doświadczeń oraz najnowszej wiedzy w obszarze architektury, projektowania i rozwoju miast.
 • Cel uzupełniający: Stworzenie wszechstronnej i efektywnej platformy do dyskusji na temat wizji rozwoju współczesnej architektury oraz zagadnień związanych z ochroną jej dziedzictwa.
 • Tematyka wiodąca modułów: architektura współczesna, fotografia, modernizm gdyński oraz europejski, film, warsztaty kreatywne, Archi Wizje - oczekiwania dot. przyszłych kierunków rozwoju archiektury, transformacji i modernizacji miast
 • Uczestnicymieszkańcy metropolii, turyści, studenci, NGO-sy, biznes prywatny (developerzy, instytucje)
 • Organizator: Miasto Gdynia
 • Koncepcja i realizacja: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. 
 • Kuratorzy festiwalu: Małgorzata Jędrzejczyk oraz Michał Stangel
 • Partner strategiczny: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Gdyńskie Centrum Filmowe, VASTint,  Muzeum Marynarki Wojennej