ARCHI Wystawy_2020

Archi Wystawy 10. Weekend Architektury w Gdyni:

 

 

Wystawa: Tadeusz Juliusz Jędrzejewski - zaangażowany funcjonalista/architekt potrzeb

 • Biograficzna wystawa historyczna
 • Miejsce: Galeria Gdyńskiego Centrum Filmowego, pl. Grunwaldzki
 • Kuratorka: Weronika Szerle
 • Współpraca: dr Anna Orchowska-Smolińska, dr Marcin Szerle, Jacek Debis
 • Termin: 27 sierpnia - 6 września 2020

 

Wystawa "Gdyński Modernizm w Obiektywie 2020" 

 • Pokonkursowa wystawa fotograficzna 
 • Miejsce: Gdyńskie Centrum Filmowe, Galeria GCF, pl. Grunwaldzki 2 oraz wybrane prace z kategorii "Modernizm w podróży" - Kawiarnia "TŁOK"
 • Kategorie: "Forma i Światło", "Portret Kamienicy", "Modernizm w podróży", "modernizm ulic Abrahama i dawnej Lipowej", "Detal Modernizmu", "Życie Miasta". 
 • Kurator wystawy: Przemysław Kozłowski
 • Jury konkursu: Elwira Kruszelnicka, Maurycy Śmierzchalski, Iwo Ledwożyw, Przemysław Kozłowski, Jacek Debis
 • Termin wystawy: 27 sierpnia - 6 września: wernisaż 27.08, g. 17:00

 

 

Wystawa - "Modernistyczna Świętojanska w Obiektywie" 

 • Wystawa fotograficzna dwóch autorów - gdyńskich fotografów architektury
 • Miejsce: Gdynia InfoBox, Sala Konferencyjna I piętro oraz Galeria GCF (intro wystawy)
 • Termin: 27 sierpnia - 6 września 2020
 • Otwarcie wystawy: 27 sierpnia 2020, godzina 15:00
 • Autorzy fotografii: Tomasz LelitoDariusz Sobiecki
 • Koordynacja: Agencja Rozwoju Gdyni 

Opis autorski: "Ta wystawa jest dla nas swoistą syntezą doświadczeń ostatnich siedmiu lat uczestnictwa w projektach Agencji Rozwoju Gdyni. Uwrażliwienie na fenomen gdyńskiej architektury modernistycznej zaowocował z jednej strony nowymi poszukiwaniami twórczymi, w tym, jak pokazał czas, ewoluowaniem w kierunku geometryzacji oraz kompozycji abstrakcyjnej; z drugiej rozbudzoną ciekawością innych stylów bądź miejsc o podobnym jak Gdynia potencjale. To, że prezentujemy nasze prace wspólnie - nie jest przypadkowe. Znamy się z tras Gdyńskiego Szlaku Modernizmu od 2013 roku, a przez ostatnie trzy lata rozwijaliśmy nasz projekt Grupa Moderna. Mamy podobne fotograficzne spojrzenie oraz zakres interesujących nas tematów"

 

Wystawa Vis-à-vis

 • Miejsce: Bankowiec, ul. 3 Maja 27 (I klatka - fotografie na drewnie) oraz Kamienica Pręczkowskiego, parter - witryna dawnego sklepu (projekcja foto-audio) Skwer Kościuszki 10-12
 • Termin: 27-30.08, otwarcie wystawy 11:00-11:45 (hall Bankowca)
 • Autorka: Laure Catugier 
 • Kuratorka: Małgorzata Jędrzejczyk 
 • Koordynacja: Pilecki Institut w Berlinie
 • Wsparcie: Agencja Rozwoju Gdyni (koordynator Witold Okun), Wspólnota Bankowca (Maria Piradoff-Link), Dawne Kino "Polonia"

 

o wydarzeniu
ARCHI Prelekcje | ARCHI Debata | "Życie Miasta"
ARCHI Prelekcje | ARCHI Debata | Archi-Antycypacja
ARCHI Prelekcje | ARCHI Lekcje z modernizmu
ARCHI Film
Archi SPACERY | Edycje specjalne
Wydarzenia Partnerskie | Muzeum Miasta Gdyni
ARCHI Warsztaty | ARCHI Playground | Webinarium
Wydarzenie Partnerskie Archi LAB | Funkcjonalizm na dwóch kółkach
ARCHI Wystawy_2020

 

 

 

 

 

"Tadeusz Juliusz Jędrzęjewski - zaangażowany funkcjonalista - architekt potrzeb"

Ekspozycja towarzysząca 10. Edycji Weekendu Architektury w Gdyni prezentuje postać wybitnego gdyńskiego architekta Tadeusza Jędrzejewskiego (1898-1939)

Jędrzejewski był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, od 1928 roku związanym zawodowo z Gdynią.

To architekt, który w swojej praktyce zawodowej dostrzegał, analizował
i odpowiadał na potrzeby: społeczne budującej się Gdyni w zakresie teorii i krytyki architektury oraz indywidualne – użytkowników zaprojektowanych przez siebie budynków. Te, zaprezentowane na wystawie w liczbie ponad 40, bardzo zróżnicowane formalnie inwestycje, stanowią przekrój architektury nowoczesnej. Są one symbolami: reprezentacji (kamienice), luksusu (wille) , „taniego domu własnego” (domy Towarzystwa Budowy Osiedli) oraz kultu religijnego (kościół Polskiego Zboru Ewangelickiego). Tadeusz Jędrzejewski to zaangażowany funkcjonalista, którego wkład w architektoniczny krajobraz modernistycznej Gdyni jest dzisiaj nie do przecenienia. Wystawa, którą Państwu prezentujemy stanowi doskonałą okazję aby poznać go bliżej.

 • Kuratorka: Weronka Szerle
 • Współpraca: dr Anna Orchowska-Smolińska, dr Marcin Szerle, Jacek Debis
 • Tekst: Weronika Szerle
 • Aranżacja wystawy: Anna Orchowska-Smolińska
 • Projekt graficzny: Filip Rzeszowski, Anna Orchowska-Smolińska
 • Zdjęcia: Anna Orchowska-Smolińska, Filip Rzeszowski, Weronika Szerle

 

Na wystawie wykorzystano materiały pochodzące ze zbiorów:

 • Muzeum Miasta Gdyni
 • Archiwum Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta w Gdyni
 • Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyn
 • Archiwum Politechniki Warszawskiej
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Narodowego Archiwum Cyfrowego
 • POLONY

 

 

Vis-à-vis

      W swojej twórczości Laure Catugier bada relacje między przestrzenią, obrazem i ruchem. Wychodząc od architektury, artystka skupia swoją uwagę na powiązaniach między człowiekiem a otoczeniem jego życia – tym zbudowanym, materialnym, fizycznie określonym, ale i tym niematerialnym, kształtowanym w oparciu o codzienną aktywność człowieka w przestrzeni i jego percepcję.

     W ramach wystawy Vis-à-vis Laure Catugier prezentuje serię fotograficznych kolaży i pracę wideo, które powstały na bazie zdjęć detali budynków międzywojennego i powojennego modernizmu, sfotografowanych przez artystkę w Warszawie, Lublinie i Poznaniu.

Catugier wykorzystując logikę wyobraźni, przełamuje czasowe i przestrzenne ograniczenia oraz jednoznaczność sfotografowanych motywów. Łączy poszczególne kadry w nowe całości, w których budynki z warszawskiego Żoliborza spotykają się z architekturą Osiedla WSM Koło H. i S. Syrkusów oraz Przyczółku Grochowskiego O. i Z. Hansenów a bloki Osiedla Słowackiego w Lublinie zostają zespolone z fragmentami rzeźbiarskich struktur wchodzących w skład tamtejszych placów zabaw a także z budynkami osiedla przy placu L. Waryńskiego w Poznaniu.

W ten sposób artystka wytwarza relacje między tymi, w sensie topograficznym odseparowanymi od siebie, strukturami i tworzy obraz architektury jako systemu powiązań. Kreowaną przez siebie ciągłość przestrzenną artystka dodatkowo uwypukla poprzez sposób aranżacji swoich prac w ramach gdyńskiej wystawy. Wkraczając do wnętrza Bankowca i przenikając do architektury Kamienicy Pręczkowskiego, artystka otwiera swoje realizacje na powiązanie z lokalnym kontekstem a także pozwala elementom architektonicznym obu budynków i sfotografowanym detalom na wzajemne dookreślanie się.