o wydarzeniu

IX Weekend Architektury w Gdyni

 

22-25 sierpnia 2019

"MINIMUM"

Weekend Architektury na stałe wpisał się już w kalendarz gdyńskich wydarzeń miejskich. W tym roku – w dniach 22-25 sierpnia – odbędzie się już jego IX edycja. Osią narracji tegorocznego festiwalu jest hasło „Minimum”, które poruszy dyskusje zarówno w obszarach wdrażania rozwiązań proekologicznych, pozostawiających jak najmniejszy ślad węglowy, jak i postulatów odwołujących się do uwzględniania przez planistów i architektów ważnych potrzeb społecznych w mieście. Wydarzenie, podobnie jak w ostatnich latach, będzie się składało z kilkunastu otwartych, bezpłatnych modułów, w których uczestniczyć będą mogli zarówno miłośnicy architektury, urbanistyki i „dizajnu”, jak również zainteresowani mieszkańcy oraz przebywający w mieście turyści. Jak zawsze przyświeca nam idea, by zapewnić uczestnikom jak najbliższy, namacalny kontakt z zagadnieniami związanymi z architekturą. Gośćmi, w tym prelegentami i panelistami naszego festiwalu będą znani architekci, eksperci oraz badacze historii architektury.

Architektura na filmowo

W ramach bloku Archi Film, obejrzymy takie obrazy jak m.in. "Duch Bauhausu" (2018), "REM"(2016), "Architektura Nieskończoności" (2018). Projekcje odbędą się w sali Goplana Gdyńskiego Centrum Filmowego (pl. Grunwaldzki 2) oraz Sali Teatralnej Konsulatu Kultury (ul. Jana z Kolna 25).  ARCHI Film to także znakomita okazja do rozmów i dyskusji nie tylko o filmie, ale także o miejscach, ludziach i architekturze ‑ najczęstszych bohaterach prezentowanych obrazów. 

Architektura w kadrze

Fotografia architektoniczna przechodzi obecnie swój renesans. Dla wielu fotografów staje się swoistą filozofią twórczą, sposobem oszczędnego wyrazu własnego "ja", własnej, bardzo osobistej estetyki "minimalizmu", a zarazem kontestacją dominującego dziś konsumpcjonizmu, pędu do posiadania wszystkiego "naj".

Weekend Architektury  proponuje wydarzenia zachęcające do współpracy grupy pasjonatów fotografii architektury modernistycznej, w tym wzajemnego poznania oraz dzielenia się z innymi twórczymi inspiracjami. Miłośników fotografii architektonicznej powinien zainteresować Otwarty Foto Spacer, wernisaż wystawy  Gdyński Modernizm w Obiektywie,  wieczorne projekcje oraz  pokazy foto-filmowe.

Przestrzeń do dyskusji

Festiwal stwarza istotną płaszczyznę do rozmów oraz rozważań o współczesnej architekturze i przestrzeni miejskiej. I dzień Archi Prelekcji pt. "Życie między budynkami" (23 sierpnia, 12:00-16:30), stanowiący de facto  kontynuację zeszłorocznych wątków, będzie okazją do analizy różnych opcji i możliwości aktywizowania życia mieszkańców oraz przyciągania do miasta nowych, kreatywnych jednostek na przykładach z Polski i ze świata.  Ponadto dokonamy analizy potencjalnych zagrożeń  oraz wskażemy jakich błędów warto unikać przy planowaniu czy rewitalizacji tkanki miejskiej.  W tym panelu zostaną przedstawione także wyniki badań dot. opinii oraz oczekiwań mieszkańców nt. tworzenia przyjaznej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Bliskie spotkania z architekturą współczesną

W ramach Archi Prelekcji odbędą się także dwa tematyczne panele dyskusyjne z udziałem architektów, urbanistów, planistów miejskich oraz badaczy architektury. Wśród zaproszonych gości festiwalu, którzy potwierdzili swój udział są m.in. Stanisław i Krystyna Fiszer (Fiszer Atelier 41), Bolesław Stelmach (NIAiU, Stelmach i Partnerzy), Jakub Szczęsny (SZCZ), Konrad Grabowiecki (BBGK Architekci), Monika Arczyńska i Łukasz Pancewicz (A2P2), architekci z pracowni WXCA, Radosław Czerniejewski (Pracownia CGL), Kazimierz Butelski (Politechnika Krakowska), Jacek Friedrich (Uniwersytet Gdański, Muzeum Miasta), Michał Pszczółkowski (ASP w Gdańsku), Hubert Bilewicz (Uniwersytet Gdański), Aleksandra Sumorok (ASP w Łodzi), Tomasz Janiszewski (BJK Architekci), Grzegorz Mika (Politechnika Warszawska), Wojciech Niebrzydowski (Politechnika Białostocka). Partnerem merytorycznym tegorocznego festiwalu został Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Tradycyjnie atrakcyjną ofertę "bliskich spotkań z architekturą" stanowi bardzo bogaty program otwartych spacerów architektonicznych, prowadzonych przez doświadczonych przewodników i ekspertów. W czasie spacerów pojawi się wiele okazji do poznania obiektów od środka oraz górnych tarasów przedwojennych kamienic modernistycznych.

Minimum X / Apartament Minimum / Życie między budynkami/Gdyński Modernizm w Obiektywie

...to tytuły wystaw, które będą stanowiły w tegorocznej edycji komplementarne tło wydarzeń festiwalowych, w tym inspirowane hasłem  "MINIMUM". Miejscem wystaw będzie m.in. Gdyńskie Centrum Filmowe (galeria, Forum Studenckie), Gdynia InfoBox (sala multimedialna, wieża widokowa), galeria w Miejskiej Informacji oraz partnerskie galerie "minimum" oraz przestrzenie wystawiennicze (np. "Wytwórnia" Woonerf - ul. Abrahama).

 • Motto przewodnie: MINIMUM
 • Cel wydarzenia: popularyzacja gdyńskiego o polskiego modernizmu oraz zainteresowanie architekturą oraz estetyką przestrzeni miejskiej
 • Miejsce: Miasto Gdynia
 • Tematyka wiodąca modułów: architektura współczesna, fotografia, modernizm gdyński oraz europejski, film, warsztaty kreatywne, projekty - wizje architektoniczne Gdyni, trendy światowe w architekturze, transformacje miast i przestrzeni miejskich
 • Czas: 22-25 sierpnia 2019 (wydarzenie cykliczne - raz w roku, IX edycja)
 • Uczestnicy: mieszkańcy metropolii, turyści, studenci, NGO-sy, biznes prywatny (developerzy, instytucje)
 • Organizator: Miasto Gdynia
 • Partnerzy strategiczni: VASTint, Gdyńskie Centrum Filmowe, Konsulat Kultury
 • Koncepcja i realizacja: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.    
 • Organizatorzy wspierający: Formuła Open Source oraz Open Share

 

Bezpośrednie linki do zapisów na Archi Spacery oraz Archi Prelekcje

Archi Prelekcje i Archi Debaty (linki do zapisów):

23 sierpnia: evenea.pl/event/ArchiPrelekcjeArchiDebata1

24 sierpnia: evenea.pl/event/ArchiPrelekcjaArchiDebata2

25 sierpnia: evenea.pl/event/modernizmw3aktach

 

Archi Spacery:

22 sierpnia: evenea.pl/event/spacerniebotyki

23 sierpnia: evenea.pl/event/SwietojanskaPlus

23 sierpnia: evenea.pl/event/NaStykuMiastaPortu

24 sierpnia: evenea.pl/event/SpacerGdyniaRedlowo

24 sierpnia: evenea.pl/event/odDetaludoOdnowy

25 sierpnia: evenea.pl/event/SpacerArchitekturaWspolczesna 

25 sierpnia: evenea.pl/event/ArchiMieszkania 

25 sierpnia: evenea.pl/event/ArchitekturaZbigniewaKupca

 

o wydarzeniu
Archi SPACERY | Edycje specjalne
ARCHI Prelekcje | ARCHI Debata | 'Życie między budynkami'
ARCHI Prelekcje | ARCHI Debata | MINIMUM
ARCHI Prelekcje | Modernizm w 3 aktach
ARCHI Foto Dzień
ARCHI Film

 

Program skrócony wydarzenia

Czwartek 22.08

 • 9:00-11:30 Spacer architektoniczny z prelekcją // SEN o NIEBOTYKACH - modernistyczne dachy i tarasy/ prowadzenie Arkadiusz Brzęczek, start Miejska Informacja, 10 Lutego 24 
 • 12:30-13:30 Otwarcie wystaw // APARTAMENT Minimum oraz wystawy przewodniej "MINIMUM X"/ kurator Radosław Czerniejewski, Galeria GCF, pl. Grunwaldzki 2
 • 13:30-16:00 Foto-SPACER ARCHITEKTONICZNY //ARCHI Brutale, start GCF, pl. Grunwaldzki 2, prowadzenie Przemysław Kozłowski
 • 17:00-17:30 Wernisaż konkursu //GDYŃSKI MODERNIZM W OBIEKTYWIE 2019 /Gdyńskie Centrum Filmowe (GCF), Forum Studenckie (I Piętro)
 • 20:00-22:00 ARCHI FOTO FILM //pokazy fotograficzne i filmowe / ukryte miejsce


Piątek 23.08


Sobota 24.08

 • 9:00-11:00 Spacer Architektura współczesna Gdyni Redłowo//m.in. NORDEA BANK, SANIPOR/start PPNT Gdynia/Biblioteka z pasją, al. Zwycięstwa 96/98
 • 9:00-12:30 Warsztat //SZTUKA ARCHI DETALU//warsztat konserwatorsko-architektoniczny/prowadzenie Mirosław Studniak/cz. 1 Mini Muzeum Bankowca g. 9:00-11:00/ cz. 2 Miejskie Hale Targowe, Muzeum Kameralne g. 11:30-12:30
 • 10:00-12:30 //OD DETALU DO ODNOWY// Spacer z Miejskim Konserwatorem Zabytków//edycja specjalna - festiwalowa spaceru z prelekcją szlakiem odnowionych obiektów modernistycznych Śródmieścia Gdyni. Prowadzenie dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, start Miejska Informacja, ul. 10 Lutego 24
 • 14:00-18:30 //ARCHI MINIMUM//Archi Prelekcje + Archi Debata/ Bliskie spotkania z architekturą współczesną// Sala Goplana GCF
  • otwarcie prelekcji: Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa//prowadzenie debaty Piotr Gniewek
  • Prelegenci: Konrad Grabowiecki (BBGK Architekci)//Stanisław Fiszer oraz Krystyna Fiszer (Fiszer Atelier 41)// Szczepan Wroński oraz Marta Sękulska-Wrońska (WXCA)//Bolesław Stelmach (NIAiU)  
  • PaneliściSzczepan Wroński oraz Marta Sękulska-Wrońska (WXCA), Bolesław Stelmach (NIAiU), Krystyna Fiszer, Stanisław Fiszer (Fiszer Atelier 41), Konrad Grabowiecki (BBGK), Zbigniew Reszka (Arch-Deco), Tomasz Janiszewski (BJK), Paulina Kisiel (Centrum Designu)
 • 19:00-21:00 Pokaz Filmu "REM - Koolhaas starchitekt", 2016, USA, Sala Goplana GCF.

 

Niedziela 25.08