<< wróć
Tomasz Wagner

dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner 

 

Prelegent 11. Weekendu Architektury w Gdyni (27 oraz 29 sierpnia 2021)

  • Archi Prelekcja 27 sierpnia: pt. "Kampus Politechniki Śląskiej w Gliwicach - życie w architekturze"
  • Archi Prelekcja 29 sierpnia pt. "Sztuka w przestrzeni postindustrialnej - wybrane przykłady"

 

 

  • ponadto Tomasz Wagner wystąpił w cyklu Archi Prelekcji Gdyńskiego Szlaku Modernizmu 

Architekt, doktor habilitowany nauk technicznych inżynier, nauczyciel akademicki Politechniki Śląskiej, specjalista w zakresie projektowania architektury obiektów użyteczności publicznych i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych.

W 1997 ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Tam w 2003 na podstawie napisanej pod kierunkiem Jacka Radziewicz-Winnickiego rozprawy pt. Architektura sakralna Dominika Böhma na Górnym Śląsku i jej znaczenie w kontekście rozwoju architektury oraz krajobrazu kulturowego Górnego Śląska otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych dyscyplina: architektura i urbanistyka. Na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Architektura – Urbanistyka – Krajobraz – ochrona i interpretacja dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska na wybranych przykładach uzyskał w 2016 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych dyscyplina: architektura i urbanistyka specjalność: architektura. Jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej.

Zdobywca m.in.:  

  • wyróżnienie na VI Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie. 1996
  • nagroda Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków; 1998
  • wyróżnienie w konkursie SARP na zagospodarowanie terenów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, 2000 ·        wyróżnienie w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, 2012, 2014
  • nagroda w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, 2012  
Anna Cymer
Jerzy Majewski
Radosław Gajda & Natalia Szcześniak
Katarzyna Płażyńska (Fundacja Polanki)
Anna Nowakowska (Fundacja Polanki)
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Vinicius Libardoni
Dariusz Błaszczyk
Katarzyna Domagalska
Małgorzata Jędrzejczyk
Arkadiusz Brzęczek
Weronika Szerle

Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych, m.in.: 

  • Zabrze -Nieznane Oblicza Śląskiej Architektury, 2003;
  • Architektura Modernistyczna w Zabrzu, 2013;
  • Architektura – Urbanistyka – Krajobraz. Ochrona i interpretacja dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska na wybranych przykładach, 2016

Jest członkiem Komisji Architektury i Urbanistyki Oddział PAN w Katowicach, członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 i członkiem Rady Fundacji Śląskiej Fundacji Ochrony Zdrowia psychicznego Parasol

Źródło: pl.wikipedia.org