<< wróć
Katarzyna Płażyńska (Fundacja Polanki)

Biogram

Katarzyna Płażyńska 

Absolwentka prawa (Uniwersytet Gdański), historii sztuki (Uniwersytet Warszawski), aktualnie studentka studiów podyplomowych w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej (UMK w Toruniu).

Zawodowo związana z ochroną dziedzictwa kulturowego – doświadczenie zdobywała w państwowych instytucjach kultury (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Centrum Archiwistyki Społecznej) oraz organizacjach pozarządowych (Fundacja Archeologia Fotografii, Fundacja Ośrodka KARTA). Koordynatorka licznych projektów kulturalnych. Założycielka i prezeska Fundacji Polanki działającej na rzecz edukacji architektonicznej oraz badania historii lokalnej. Aktywność społeczną łączy z etatem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku, gdzie zajmuje się rejestrem i ewidencją zabytków.

fotografie:

1-2. fot. M. Szachnowska

3. fot. K. Płażyńska

 

Anna Cymer
Jerzy Majewski
Radosław Gajda & Natalia Szcześniak
Katarzyna Płażyńska (Fundacja Polanki)
Anna Nowakowska (Fundacja Polanki)
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Vinicius Libardoni
Dariusz Błaszczyk
Katarzyna Domagalska
Małgorzata Jędrzejczyk
Arkadiusz Brzęczek
Weronika Szerle

Opis Fundacji Polanki

Fundacja Polanki prowadzi działania służące zachowaniu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Gdańska. Włączamy mieszkańców w opiekę nad zabytkami zgodnie z zasadą, że poznanie dziedzictwa jest pierwszym krokiem ku jego ochronie. Realizujemy projekty edukacyjne dotyczące zagadnień konserwatorskich m.in. organizujemy warsztaty z renowacji historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Bliska nam jest archiwistyka społeczna, we współpracy z wolontariuszami gromadzimy ślady przeszłości: archiwalne fotografie, dokumenty, pamiątki, nagrywamy wywiady historii mówionej. Chętnych do włączenia się w działania Fundacji Polanki zapraszamy do kontaktu: fundacjapolanki@gmail.com

https://www.facebook.com/FundacjaPolanki