10.01.23
Wystartowała druga polska edycja międzynarodowego konkursu Unii Architektów – Golden Cubes Awards, zgłoszenia do 15 lutego 2023

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAiU) ogłosił drugą polską edycję międzynarodowego konkursu Unii Architektów – Golden Cubes Awards przeznaczonego dla osób, szkół, organizacji i instytucji zajmujących się powszechną edukacją architektoniczną.

Celem konkursu jest zachęta i wsparcie tych, którzy kładą fundamenty kultury architektonicznej oraz pomagają dzieciom i młodzieży, od wieku szkolnego do osiągnięcia pełnoletności, w zrozumieniu procesów architektonicznych i kształtowania przestrzeni środowiska zbudowanego. Prezentowanie najbardziej wartościowych projektów edukacyjnych ma na celu wyróżnienie i docenienie pracy edukatorów, animatorów, popularyzatorów ale przede wszystkim stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie szeroko pojętej edukacji architektonicznej.

Nagrody zostaną wręczone w czterech kategoriach: 

  • media audiowizualne — filmy, audiowizualne, materiały edukacyjne, strony internetowe, media społecznościowe 
  • publikacje — książki, czasopisma, narzędzia edukacyjne 
  • instytucje — projekty edukacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje, muzea 
  • szkoły — projekty edukacyjne realizowane przez nauczycieli i uczniów 

Na konkurs można zgłaszać projekty, które były realizowane pomiędzy 1 marca 2020 r. a 15 lutego 2023 r.

Zgłoszenia można wysyłać do 15 lutego 2023 roku do godziny 16.00.

Więcej szczegółów na stronie Instytutu 

https://niaiu.pl/dzialalnosc/golden-cubes-awards-2020-2023