1\ Maria J. Sołtysik w czasie VI Weekendu Architektury w Gdyni

2\ Spacer z Architektką - I Weekend Architektury w Gdyni

3\Spacer po Orłowie VII Weekend Architektury w Gdyni

4\dyskusja w Konsulacie Kultury, w czasie Archi Prelekcji 2018 r.

03.08.22
Wykład profesor Marii J. Sołtysik w pierwszy dzień 12. Weekendu Architektury w Gdyni

Już w pierwszy dzień festiwalu, jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w bardzo ciekawym wykładzie poświęconym architekturze modernistycznej portu morskiego w Gdyni. 

 

Prelegentką pierwszego dnia Weekendu Architektury będzie prof. dr. hab. inż. arch. Maria J. Sołtysik (Politechnika Gdańska), która wygłosi w Konsulacie Kultury wykład pt. Archi Prelekcja | Ikony architektury portu w Gdyni – styl i struktura 

Zapisy na Prelekcjęhttps://app.evenea.pl/event/MariaJSoltysikPrelekcja/

  • Konsulat Kultury, Sala Teatralna,
  • Gdynia, ul. Jana z Kolna 25
  • godzina 18:30-19:30
  • wstęp wolny (uwaga limit miejsc)

 

Pani Profesor dr hab. inż. arch. Maria J. Sołtysik (Politechnika Gdańska) jest pionierką badań nad gdyńskim modernizmem, a także autorką najważniejszych opracowań poświęconych architekturze modernistycznej miasta - w tym gdyńskich kamienic oraz urbanistyce oraz architekturze międzywojennej Gdyni ("Gdynia, miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura"), a także opracowań o architekturze dzielnicy Orłowo (wspólnie ze Sławomirem Kitowskim).

Pani Profesor jest także wielokrotną prelegentką wydarzeń w ramach Weekendu Architektury, praz architektką - przewodniczką prowadzącą flagowe spacery architektoniczne po Śródmieściu Gdyni i Orłowie. 

biogram 

Maria Jolanta Sołtysik

Maria Jolanta Sołtysik, architekt, historyk architektury, profesor doktor habilitowany i kierownik „Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków“ Politechniki Gdańskiej

Autorka bardzo wielu publikacji na temat dziejów Gdyni i jej architektury. Są wśród nich trzy książki, które po raz pierwszy w sposób kompleksowy przedstawiają tą tematykę: „Gdynia, miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura“ „Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego“ oraz „Orłowo – perła Gdyni. Dzieje, krajobraz, architektura“ (ta ostatnia we współautorstwie ze Sławomirem Kitowskim). Książki te były wielokrotnie nagradzane przez prestiżowe gremia. Jest też współautorką wielu studiów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego Gdyni, a wśród nich między innymi projektów rewaloryzacji prestiżowych obiektów gdyńskich, takich jak dworzec kolejowy (2012), czy dawny dworzec morski a obecnie Muzeum Emigracji (2013) oraz planów rewaloryzacji dwóch gdyńskich zespołów pałacowo-parkowych: w Kolibkach i w Małym Kacku (2008).