<< wróć

logo NIAiU

Bolesław Stelmach (fot. P. Kozłowski)

Katarzyna Domagalska

Marta Baranowska

18.07.22
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki został Głównym Partnerem Strategicznym 12. Weekendu Architektury w Gdyni

Głównym Partnerem Strategicznym 12. Weekendu Architektury został ponownie, tak jak w roku ubiegłym Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki NIAiU - jedna z kluczowych instytucji kultury z siedzibą w Warszawie, której misją jest m.in. promowanie kultury architektonicznej oraz urbanistycznej oraz bieżąca współpraca z architektami, samorządami i użytkownikami przestrzeni publicznej w celu podniesienia jakości przestrzeni publicznych.

Wśród działań Instytutu znajdują się m.in. wydawnictwo książek, organizacja wydarzeń (np. wystaw, konkursów), badania historii polskiej architektury, a także szereg inicjatyw edukacyjnych. Od momentu powstania funkcję dyrektora Instytutu pełni:

  • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (prof. PŁ), kilkukrotny gość, prelegent naszego festiwalu.
  • Profesor Bolesław Stelmach wystąpi 26 sierpnia w Bloku 2. "Serce Miasta. Architektura i przestrzeń emocjonalna z wykładem pt. "Kod Miasta. Studium przypadku" – dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach.

Oprócz wystąpienia dyrektora Instytutu, zespół NIAiU przygotował na festiwal kilka specjalnych, autorskich propozycji wydarzeń:   

  • w czwartek 25 sierpnia 2022 - arch. Marta Baranowska z Działu Edukacji Architektonicznej NIAiU poprowadzi wspólnie z arch.  Barbarą Marchwicką (pełnomocniczką prezydenta m. Gdyni ds. przestrzeni publicznych) Archi Spot pt. "Laboratorium Przestrzeni Miejskiej". Wsparcie warsztatu - arch. Aleksander Wadas oraz Anna Czarnota (Dział Edukacji NIAiU)
  • w piątek 26 sierpnia, podczas I dnia ARCHI Prelekcji wysłuchamy wystąpienia pt. "Nowy Kair – Projekt Nowej Stolicy Egiptu" - Katarzyny Domagalskiej, (szefowej Działu Edukacji NIAiU)
  • W sobotę 27 sierpnia, o godz. 16:30 wystartuje specjalnie przygotowany Archi Spacer pt. Mały architekt na Działkach Leśnych (dzieci 6-14 lat) – który poprowadzą Olga Obst (edukatorka architektury) wspólnie z Katarzyną Domagalską (autorką książki Mały Architekt. Przybornik do oglądania miasta.