<< wróć

Bolesław Stelmach

Katarzyna Domagalska

Marta Baranowska

Artur Tanikowski

27.07.21
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki NIAiU - Głównym Partnerem Strategicznym Weekendu Architektury w Gdyni

Głównym Partnerem Strategicznym XI Weekendu Architektury został podnownie, tak jak w roku ubiegłym Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki NIAiU - jedna z kluczowych instytucji kultury z siedzibą w Warszawie, której misją jest m.in. promowanie kultury architektonicznej oraz urbanistycznej oraz bieżąca współpraca z architektami, samorządami i użytkownikami przestrzeni publicznej w celu podniesienia jakości przestrzeni publicznych.

Wśród działań Instytutu znajdują się m.in. wydawnictwo książek, organizacja wydarzeń (np. wystaw, konkursów), badania historii polskiej architektury, a także szereg inicjatyw edukacyjnych. Od momentu powstania funkcję dyrektora Instytutu pełni:

  • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (prof. PŁ), kilkukrotny gość, prelegent naszego festiwalu.

NIAiU - przygotowało także kilka autorskich propozycji wydarzeń w czasie festiwalu:  

  • w czwartek 26 sierpnia 2021 w Muzeum Miasta Gdyni -  Katarzyna Domagalska oraz Marta Baranowska z Działu Edukacji Architektonicznej NIAiU poprowadzą pierwszy festiwalowy Archi Spot "Architektura i Edukacja" - spotkanie z elementami warsztatu, dedykowane dla edukatorów oraz animatorów architektury, upowszechniania wiedzy nt. miast, architektury i urbanistyki
  • w piątek z kolei podczas I dnia ARCHI Prelekcji wysłuchamy wystąpienia pt. "Architektura dla edukacji" (prelegentki Katarzyna Domagalska oraz Marta Baranowska 
  • Prelegentki poprowadzą także ARCHI Webinar dla edukatorów i edukatorek pt. "Narzędziownik edukatora architektonicznego. Jak włączyć edukację architektoniczną w swoje działania?"-
  • W sobotę wspólnie z Olgą Obst,  Katrzyna Domagalska i Marta Baranowska poprowadzą warsztaty architektoniczne dla dzieci pt. "Mały Architekt. Przybornik do oglądania miasta"-
  • II dnia ARCHI Prelekcji wystąpi z kolei dr Artur Tanikowski z NIAiU z prelekcją zatytułowaną "Między pokorą a przekorą. Architektura trójkątna"