Bolesław Stelmach

Patrycja Jastrzębska

Logo Instytutu

24.08.20
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAiU), Głównym Partnerem Strategicznym 10. Weekendu Architektury

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAiU) jest Głównym Partnerem Strategicznym 10. Weekendu Architektury w Gdyni (27-30 sierpnia 2020).

Gośćmi specjalnymi festiwalu będą dyrektor Instytutu dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach oraz Ewa Rombalska pełnomocnik dyrektora Instytutu.

  • tytuł wystąpienia profesora Bolesława Stelmacha to "Architektura demokracji - demokracja architektury. Rozbudowa Sejmu RP 2000-2018"  Prelekcja zostanie przeprowadzono 29 sierpnia, w sali Goplana, w czasie 2-dnia Archi Prelekcji, poprzedzając ważną Archi Debatę 
  • tytuł Archi Debaty z udziałem profesora Bolesława Stelmacha "Archi Antycypacje"

Z kolei w piątek 28 sierpnia (także w sali Goplana, GCF), prelekcję pt. Działalność Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej wygłosi Ewa Rombalska.

NIAiU wzbogacił program festiwalu, także propozycjami wydarzeń edukacyjnych koordynowanych przez doświadczoną eduaktorką Parycję Jastrzębską:

  • Archi Webinarium pt.: Frontem do słońca: Architektura nowoczesna miast II Rzeczpospolitej29 sierpnia, godz. 11:00-12:00
  • Archi Warsztaty pt. Frontem do klimatu. Projektujemy nowoczesne miasto30 sierpnia, godz. 11:00-13:00

 

O Instytucie:

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w bardzo krótkim czasie osiągnął najwyższy stopień zaufania środowiska architektonicznego oraz niezwykle skutecznie rozpoczął realizację ambitnego programu działań, w tym postawionych celów i zadań zapisanych w misji Instytutu:

  • budzenie społecznej świadomości architektoniczno-urbanistycznej oraz kształtowanie nowej jakości w myśleniu o przestrzeniach wspólnych
  • inicjowanie i propagowanie wieloaspektowych badań nad polskim dziedzictwem architektoniczno-urbanistycznym oraz jego znaczeniem dla współczesności
  • działanie na rzecz wzmocnienia lokalnej tożsamości kulturowej Polaków i prowokowanie do debaty o wartości przestrzeni wspólnych
  • ukazywanie twórczości polskich architektów i urbanistów w kontekście międzynarodowym oraz upowszechnianie ich dokonań w kraju i za granicą
  • popularyzacja polskiej myśli architektonicznej i urbanistycznej poprzez cyfryzację oraz ułatwianie powszechnego dostępu do źródeł.