<< wróć

23.12.22
3."Archi-Zeszyt" 2022 - relacja z 12 Weekendu Architektury w Gdyni

Nowy "Archi-Zeszyt" ukazał się na początku grudnia. Publikacja trafiła m.in. do Partnerów wydarzenia, prelegentów oraz do punktów partnerskich (m.in. Miejskiej Informacji w Gdyni, Pawilon "Warszawski Pawilon Architektury Zodiak"). 

Publikacja powstała dzięki Partnerstwu oraz dofinansowaniu Narodowego Instytutu i Urbanistyki w Warszawie. W “Archi-Zeszycie” (122 str.) znalazła się m.in. bogata relacja fotograficzna z 4 dni festiwalu “Weekend Architektury w Gdyni”, kadry laureatów konkursu “Gdyński Modernizm w Obiektywie” oraz przypomnienie 4 dni prelekcji, w tym Archi-spacerów, Archi-Spacerów, Archi-Spotu, a także 6 wystaw festiwalowych przygotowanych specjalnie na sierpniowe wydarzenie. 

"Archi Zeszyt" zawiera także artykuły oraz opracowane streszczenia z prelekcji i wystąpień zaproszonych do Gdyni gości oraz lokalnych architektów, ekspertów, łącznie 15 tekstów - artykułów poświęconych architekturze współczesnej. 

Na początku II kwartału będzie przygotowywany suplement do trzech poprzednich wydań Archi Zeszytów zawierający m.in. dłuższe eseje oraz rozszerzone podsumowanie debat oraz Archi Spotów z ostatnich lat.  

#modernizmgdyni

#weekendArchitektury

#Archi-Zeszy