Martyna Regent

Martyna Regent

Członkini zarządu Stowarzyszenia Miasto Wspólne, gdynianka. Kulturoznawczyni, która studiowała też Architekturę i Urbanistykę na Politechnice Gdańskiej i przygotowuje doktorat o architekturze inkluzywnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Prowadzi własny projekt badawczy FRAME, poszukujący nowych narzędzi angażujących w proces projektowania architektury jej przyszłych użytkowników i mieszkańców miast. Współpracuje z Open House Gdynia oraz z gdyńskim UrbanLabem.

Jacek Friedrich
Kazimierz Butelski
Aleksandra Sumorok
Michał Pszczółkowski
Robert Hirsch
Przemysław Górski
Hubert Bilewicz
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Grzegorz Mika
Mirosław Studniak
Tomasz Grzybowski
Martyna Regent

  • Panelistka i prelegentka IX Weekendu Architektury w Gdyni w ramach I dnia Archi Prelekcji pt. Życie między budynkami  (23 sierpnia 2019 r.)