inż. arch. Barbara Marchwicka

  • Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

Z wykształcenia architektka. Z doświadczenia urbanistka (6 lat praktyki w planowaniu przestrzennym). Z przekonania pracownik samorządowy. Z wyboru radna dzielnicy Orłowo w Gdyni. Od 2016 związana z Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostką miejską koordynującą proces gdyńskiej rewitalizacji. Od tego czasu swoje wyzwania projektowe określa (za Jon’em Kolko) mianem „wicked problems” – te przede wszystkim są warte podejmowania. Wierzy, że projektowanie usług i/lub przestrzeni publicznych to praca zespołowa. Współtworzy fantastyczny zespół.
Miłośniczka dobrego życia. Ze szczególnym uwzględnieniem piękna – pięknych relacji, sztuki i przyrody.

Szymon Piotr Kubiak
dr Jacek Friedrich
Weronika Szerle
inż. arch. Barbara Marchwicka
Anna Wachowicz
dr hab. arch. inż. Kazimierz Butelski, prof. PK
Jakub Certowicz
arch. Anna Pilawska-Sita
prof. dr hab. arch. inż. Maria Jolanta Sołtysik
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
Grzegorz Mika
Jacek Piątek

  • Prelegentka VII Weekendu Architektury w Gdyni, 25 sierpnia, Gdynia InfoBox,
  • Tytuł wykładu Co gdyńska rewitalizacja modernizuje w mieście?
  • Konspekt wykładu: 
    • Zgodnie z ideą, rewitalizacja to proces zintegrowanej odnowy społecznej, przestrzennej (środowiskowej) i gospodarczej terenów zdegradowanych. Mówimy o budowaniu i wdrażaniu strategii wyprowadzania ludzi i obszarów ze stanów zdiagnozowanych jako kryzysowe. Modernizacja z kolei mówi o trwałym ulepszeniu i unowocześnieniu (produktu / usługi). Poszukam przykładów, które zobrazują wyzwania jakim próbujemy sprostać w mieście systemowo „unowocześniając” to co „kryzysowe”.
  • http://ppnt.pl/pl/innowacje-spoleczne