Anna Orchowska-Smolińska

dr arch. inż. Anna Orchowska - Smolińska

  • prelegentka VIII Weekendu Architektury w Gdyni

Badaczka architektury Portu Morskiego w Gdyni, w tym międzywojennej, modernistycznej architektury industrialnej. W 2013 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej -  temat pracy "Architektura i układ przestrzenny portu gdyńskiego lat międzywojennych jako dziedzictwo kulturowe".

Współautorka koncepcji rewaloryzacji konserwatorskiej Dworca Morskiego w Gdyni, przyszłej siedziby Muzeum Emigracji. 

fotografie - ze zbiorów archiwalnych Muzeum Miasta Gdyni oraz Archiwum Państwowego w Gdańsku

Kazimierz Butelski
Grzegorz Piątek
Anna Orchowska-Smolińska
Michał Pszczółkowski
Grzegorz Mika
Hubert Bilewicz
Weronika Szerle
Dariusz Błaszczyk
Jacek Friedrich
Marcin Szerle
Barbara Marchwicka
Szymon Piotr Kubiak

Prelegentka VIII Weekendu Architektury w Gdyni, 8 września 2018, Konsulat Kultury, ul. Jana z Kolna 25 (12:00-16:00)

  • Anna Orchowska-Smolińska oraz Marcin Szerle - Białe miasta. Gdynia i Tel Awiw jako symbole modernizmu.

 Wybrane aktywności prelegentki w ramach poprzednich edycji Weekendu Architektury w Gdyni:

  • WA_2011 - wykład w czasie Archi Prelekcji oraz narracja w czasie rejsu - wycieczki po Porcie Morskim w Gdyni
  • WA_2012 - udział w Archi Prelekcjach
  • WA_2013 - prelekcja tematyczna, poświęcona architekturze i urbanistyce Portu Morskiego Gdynia w okresie międzywojnia - 23 sierpnia
  • Archi spacer - autorską trasą zabytkami oraz architekturą międzywojnia oraz powojenną Portu Morskiego w Gdyni