arch. Anna Pilawska-Sita

arch. Anna Pilawska-Sita 

mgr inż. architekt, dyplom Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2016. Laureatka Konkursu im. Marii Dokowicz, wyróżniona przez SARP w konkursie na Dyplom Roku 2017. Pracowała m.in. w Latz+Partner - biurze architektury krajobrazu w Niemczech; Vo Trong Nghia - pracowni zielonej architektury w Wietnamie; Abalimi Bezekhaya - organizacji zajmującej się rewitalizacją terenów zdegradowanych w Republice Południowej Afryki. Obecnie architekt w Ipnotic Architecture w Poznaniu. Interesuje się tematyką zielonej architektury i wpływu przyrody (istniejącej i introdukowanej) na obszary zurbanizowane.

Szymon Piotr Kubiak
dr Jacek Friedrich
Weronika Szerle
inż. arch. Barbara Marchwicka
Anna Wachowicz
dr hab. arch. inż. Kazimierz Butelski, prof. PK
Jakub Certowicz
arch. Anna Pilawska-Sita
prof. dr hab. arch. inż. Maria Jolanta Sołtysik
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
Grzegorz Mika
Jacek Piątek

  • Prelegentka - VII Weekendu Architektury w Gdyni
  • Archi Prelekcje 25 sierpnia 2017 r., Gdynia InfoBox, 10:00-14:00
  • Tytuł wykładu: Przyroda na obszarach zurbanizowanych