dr Jacek Friedrich

dr Jacek Friedrich

Historyk sztuki. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Piotra Krakowskiego (UJ 1989), a rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego (UG 2000). Od 2000 r. adiunkt w Zakładzie (obecnie Instytucie) Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej asystent w tej placówce, związany z nią od początku jej istnienia. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje architektury nowoczesnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 r.; dzieje ochrony zabytków; nowożytną i nowoczesną architekturę gdańską; związki pomiędzy kulturą wizualną a ideologiami w XIX i XX w., a także ilustrację książkową w Polsce po 1945 r. Dużą wagę przywiązuje do popularyzacji kultury artystycznej i architektonicznej. Pan dr Jacek Friedrich Z początkiem września tego roku, Pan dr Jacek Friedrich obejmie stanowiska dyrektora Muzeum Miasta Gdyni, przejmując prestiżową funkcję po Pani Dagmarze Płazie - Opackiej. 

dr hab. arch. inż. Kazimierz Butelski
prof. dr hab. arch. inż. Jolanta Maria Sołtysik
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
Grzegorz Mika
Radosław Gajda
dr Marcin Szerle
Agnieszka Rumińska
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Maria Cieszewska - Wong
Grzegorz Rytel
Ewa P. Porębska
Piotr Sarzyński

Wybrane członkostwa oraz realizowane projekty:

 

  • Pomysłodawca i współorganizator wystawy „Niechciane dziedzictwo” poświęconej architekturze XX wieku w Gdańsku i Sopocie (CSW „Łaźnia”, Gdańsk 2005);
  • członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w latach 1997-2003 prezes Oddziału Gdańskiego);
  • członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS; członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego;
  • członek redakcji „Rocznika Gdańskiego”;
  • współredaktor serii wydawniczej „Gedania Artistica”;
  • prezes Fundacji im. Dr Katarzyny Cieślak;
  • członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
  • Za udział w ratowaniu zabytków podczas pożaru kościoła św. Katarzyny odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Mieszka na stałe w Gdyni.