Marek Karzyński

Marek Karzyński

  • Architekt i urbanista, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.
  • Prelegent VIII Weekendu Architektury w Gdyni, 9 września 2018 r., Gdyńskie Centrum Filmowe
  • Prelegent VII Weekendu Architektury w Gdyni, 27 sierpnia 2017 r., Gdyńskie Centrum Filmowe

Marek Karzyński jest absolwentem Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej (1973-1978). W planowaniu przestrzennym, a następnie w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym pracował ponad 20 lat (1978-1999), w tym w latach 1985-86 w Pracowni Autorskiej Semka-Baum ZAPA Gdańsk, biorąc udział w opracowywaniu projektów odbudowy Starego Miasta w Elblągu, następnie w latach1986-1999 prowadził działalność projektową jako szef autorskiej pracowni architektonicznej. Najważniejsze zrealizowane projekty z tego okresu to: rozbudowa budynku Oddziału Wojewódzkiego ZUS na Wyspie Spichrzów w Gdańsku (realizacja 1988-90) oraz zespół zabudowy jednorodzinnej „Suchy Dwór” (realizacja 1995-2000).

Po roku 1990 objął stanowisko Architekta Miasta i kierownika Wydziału Architektury i Geodezji w nowo tworzącej się administracji samorządowej  w Wejherowie.

W latach 1992-2001 asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, w trakcie pracy dydaktycznej wyjazdy do uczelni zagranicznych (06-09.1993 University Mc Gill, Montreal, 10.1993-06.1994 Michigan University, Ann Arbor).

Od 2000 r. związany z administracją samorządową Gdyni, kierował Wydziałem Urbanistyki, a obecnie jednostką budżetową - Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Generalny projektant Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Gdyni. Autor tekstów poświęconych rozwojowi urbanistycznemu Gdyni.

Bolesław Stelmach
Ultra Architects
CEZARY M. BEDNARSKI
Michał Stangel
ARCH Deco - Gdynia
Maciej Jacaszek
Radosław Czerniejewski
Paulina Kisiel
A2P2
NANU Architektura
Gzowski & Gzowski Architekci
O JEMS
Ewa Kuryłowicz
Robert Konieczny - KWK Promes
Zbigniew Maćków
Lewicki Łatak
M. i A. Domicz
Przemo Łukasik
A. Bulanda i W. Mucha
Jacek Droszcz - Studio Kwadrat
Piotr Gniewek
Marek Karzyński
Stanisław Deńko
dr inż. arch. Marek Stępa
Jerzy Wolski
Wojciech Targowski - FORT Architekci
Rafał Mysiak (HOH)
Fiszer Atelier 41 - Warszawa
HS99 - Koszalin
Patryk Pniewski - PP Studio
POBEREŻNY PODGÓRCZYK
Pracownia 111 z Gdyni

  • Archi Prelekcje 9 września 2018,14:00-18:00
  • Wprowadzenie oraz prelekcja poświęcona kluczowym, aktualnym projektom urbanistycznym Gdyni